Лист №142 від 15.05.2018р

Лист №118 від 19.04.2018р                                                                                                                                                                                            Головам ППО

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо відновлення здоров’я за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

 

15.05.2018р  №  142                                                                                                                                                           Головам первинних

профспілкових

організацій

 

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо відновлення здоров’я за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Лист додається.

 

Голова МК профспілки                                                                                                                                                                          О.Дзюба

 

Відновлення здоров’я за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Для забезпечення відновлення здоров’я застраховані особи за рахунок коштів Фонду мають право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм (ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV; далі — Закон № 1105). Медичну реабілітацію призначають пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання за наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності. Вона спрямована на відновлення здоров’я працюючої особи та повернення її до суспільно-корисної праці, профілактику ускладнень хвороб. Для вдосконалення механізму забезпечення права застрахованих осіб на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів постановою правління Фонду від 13.07.2017 № 39 затверджений Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі — Порядок № 39). Порядок № 39 погодило МОН (лист від 23.08.2017 № 3.14-19/1146-17/22760).

За рахунок коштів Фонду застрахованих осіб можуть відновити здоров’я за профілями медичної реабілітації: нейрореабілітація (підгострий період інсультів; черепно-мозкових травм); м’язово-скелетна реабілітація (підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті; підгострий період опіків; ревматологічні захворювання); кардіо-пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркта міокарда; стан після пролікованої нестабільної стенокардії; підгострий період після операцій на серці; підгострий період захворювань легень; підгострий період після операцій на легенях; цукровий діабет); медико-психологічна реабілітація учасників АТО (порушення адаптації; розлади пов’язані із споживанням їжі; неорганічні розлади сну; соматоформні розлади; неврастенія); реабілітація після оперативних втручань на органах зору; реабілітація при порушенні перебігу вагітності (ускладнена вагітність); інша (соматична) реабілітація (підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, на органах сечостатевої системи, на жіночих статевих органах). З 01.01.2018 змінився механізм забезпечення застрахованих осіб соціальними послугами з лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. Застрахована особа має право на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі — висновок ЛКК) лікувально-профілактичного закладу, клініки медичної науково-дослідної установи або жіночої консультації (далі — заклад охорони здоров’я) (п. 5 Порядку № 39). Після надання висновку ЛКК заклад охорони здоров’я інформує орган Фонду про потребу застрахованої особи (з урахуванням медичних показань та протипоказань) в подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю. Представник Фонду прибуває в заклад охорони здоров’я та разом із хворим заповнює заяву про забезпечення реабілітаційним лікуванням (п. 11 Порядку № 39). Застрахованій особі надають перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації, які відповідають кваліфікаційним вимогам для надання послуг з реабілітаційного лікування за профілем його хвороби, та пропонують обрати відповідний санаторій. Далі Фонд узгоджує із санаторієм, обраним застрахованою особою, можливість прийому на реабілітаційне лікування та дату заїзду хворого. Після чого укладають тристоронній договір — між застрахованою особою, органом Фонду та санаторно-курортним закладом. У договорі обов’язково зазначають профіль медичної реабілітації, термін лікування (визначає лікуючий лікар та ЛКК, але не більше 24 днів) та дата початку лікування. Застрахована особа має пред’явити санаторно-курортному закладу паспорт, свідоцтво про народження дитини (у разі направлення на лікування дитини), та надати: три примірники Договору; виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом МОЗ від 14.02.2017 № 110); обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (форма №113/о, затверджена наказом МОЗ від 13.02.2006 № 67) якщо на реабілітацію направлено вагітну; листок непрацездатності (п. 18 Порядку № 39). Робочий орган Фонду після завершення хворим курсу реабілітації перераховує санаторію вартість фактично наданих послуг з реабілітації (діагностичні та лікувальні послуги, що надано за призначенням лікаря та за відсутності протипоказань, послуги з харчування та проживання) згідно з актом приймання-передачі та рахунку. Однак, якщо вартість реабілітації перевищує граничні розміри витрат, застрахована особа самостійно сплачує різницю коштів на рахунок санаторно-курортного закладу. Граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування для застрахованої особи або члена її сім’ї (дитини у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює: опікуна, піклувальника), затверджує правління Фонду.

 

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.