Лист № 184 від 30.08.2021р., надає інформацію як правильно оформити звільнення працівника.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію як правильно оформити звільнення працівника.

Початок трудових правовідносин

Трудові відносини між працівником та роботодавцем виникають з моменту підписання трудового договору між ними.

Трудовим законодавством виділено поняття трудового договору, під яким розуміється угода між працівником і власником підприємства, установи, організації (або іншою уповноваженою особою), якою сторони зобов’язуються:

 • працівник:
  • виконувати свої трудові функції, передбачені угодою сторін;
 • роботодавець:
  • виплачувати заробітну плату;
  • забезпечувати належні умови праці.

Тобто, право працівника на працю реалізовується шляхом укладення угоди (трудового договору) між працівником та роботодавцем.

Підстави припинення трудових відносин

Трудові відносини можуть бути припиненні за ініціативою власника, зокрема це:

 • розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
 • додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

Також, однією з найпоширеніших підстав розірвання трудових правовідносин є угода сторін, передбачена ст. 36 КЗпП.

Найпоширеніші підстави для звільнення:

 • Виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я.
 • Вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення.
 • Встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Порядок звільнення

Якщо підставою для звільнення є один із пунктів, передбачений ст. ст. 40, 41 КЗпП, то необхідно зібрати докази, які вказувалися вище.

Після наявності достатніх доказів роботодавцю необхідно дотриматися наступного алгоритму:

 • повідоми працівника про звільнення;
 • видати наказ про звільнення, в якому вказати причину звільнення;
 • ознайомити працівника під підпис із наказом про звільнення;
 • у день звільнення провести розрахунки з працівником та виплатити йому:
 • компенсацію невикористаних днів відпустки,
 • заробітну плату за місяць звільнення;
 • внести запис у трудову книжку та видати її працівникові;
 • надати копію наказу про звільнення.

Негативні наслідки, які можуть настати при недодержанні встановленої процедури звільнення

Якщо настала подія розірвання трудових відносин, то необхідно робити все чітко до вимог чинного законодавства. Так, можна зробити і без його дотримання, однак очікуйте настання наступний ситуацій.

Отож, серед найпоширеніших є:

 • Скарга до Державної служби з питань праці, внаслідок якої можуть завітати до підприємця «незвані гості».
 • Працівник вправі вимагати його поновлення на роботі в судовому порядку.
 • Виплати йому середнього заробітку під час вимушеного прогулу.

Висновки

Отже, під час звільнення працівника, роботодавцю слід дотримуватися норм закону, під чим розуміється не лише правильне документальне оформлення, а й виплата всіх компенсацій: невикористана відпустка, тощо.

Голова МК профспілки                                                                О. Дзюба

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.