Лист № 186 від 26.08.2020р., надає інформацію щодо дистанційного навчання.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо дистанційного навчання.

              У школі є учні, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою організації освітнього процесу. До індивідуальної роботи з ними залучили деяких учителів. Як оплатити їхню працю?  На яких ресурсах організувати дистанційне навчання.

 Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 10.07.2019 № 955, передбачено організацію здобуття освіти за такими формами індивідуальної форми:

 екстернатна;

 сімейна (домашня);

 педагогічний патронаж.

 Один із ключових компонентів концепції НУШ — педагогіка партнерства.

 Згідно з пунктом 2 розділу V Положення № 955 для здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою відводиться:

на проведення підсумкового, формувального оцінювання — — 1 академічна година з кожного навчального предмета, — 1–2 академічні години завершального (підсумкового) оцінювання;

 на перевірку письмових робіт — — 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин, — 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших навчальних предметів;

на проведення консультацій — 15 хвилин на одного здобувача освіти з кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти (але не більше ніж 3 години на навчальний предмет відповідного класу на рік).

Інші види діяльності педагогічних працівників щодо організації здобуття освіти за індивідуальною формою — розроблення індивідуального навчального плану, підготовка та проведення оцінювання навчальних досягнень тощо — заклад освіти може оплачувати за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно з пунктом 7 розділу III Положення № 955 до здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, застосовується формувальне (не рідше ніж тричі на рік) та завершальне (підсумкове) оцінювання, а також атестація. Навчальний час для проведення оцінювання визначає заклад освіти. Але не більше ніж три навчальні дні протягом навчального року для формувального оцінювання та не більше ніж дві навчальні години для завершального (підсумкового) оцінювання. Навчальний час для проведення оцінювання визначається з урахуванням вимог до організації освітнього процесу відповідно до державних санітарних правил і норм.

 Пунктом 1 розділу V Положення № 955 передбачено, що оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти. Одним з таких актів законодавства є Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102. Згідно з пунктом 68 Інструкції № 102 оплата праці педагогічних працівників має здійснюватися за тарифікацією, шляхом множення ставки заробітної плати педагогічного працівника на його фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень, для вчителів — 18 годин. Випадки погодинної оплати праці педагогічних працівників передбачено у пункті 73 Інструкції № 102, а саме лише за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. За консультаціями з працівниками МОН, зважаючи на досить незначний час, що відводиться на організацію та забезпечення освітнього процесу закладом загальної середньої освіти за сімейною (домашньою) формою, оплату праці педагогічних працівників, які залучаються до нього, доцільно проводити з погодинного розрахунку.

 

Голова МК профспілки                                                          О. Дзюба

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.