Лист 20.04.2023 № 128 надає інформацію чи необхідне переукладення строкових трудових договорів після закінчення строку їх дії.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію чи необхідне переукладення строкових трудових договорів після закінчення строку їх дії.

               Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Крім того, згідно з вимогами статті 391 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 частини першої ст. 23 КЗпП) трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Таким чином, трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

Якщо сторони при переукладенні контракту серед підстав його розірвання вказали закінчення строку, враховуючи, що працівник належним чином інформований про умови укладеного договору, контракт розглядається як встановлене законом виключення з правила частини другої статті 391 КЗпП України (постанова Верховного Суду України від 14.06.2022 у справі № 330/1170/19-ц). Водночас варто зазначити, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (пункт 6 частина перша статті 40 КЗпП України).

Голова МК профспілки                                                        О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.