П Р О Ф С П І Л К И П Р О Т И АНТИКОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО ПРАЦЮ»

Україна як ніколи за часів своєї незалежності знаходиться на межі руйнації як правової та соціальної держави! Влада, вдаючись до маніпуляцій та введення в оману суспільство, пропонує  лібералізацію трудового законодавства і хоче в угоду інтересам олігархічного бізнесу впровадити в Україні рабську працю для свого народу, знешкодити профспілки, як єдину правозахисну громадську організацію!

      27 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України  неоліберальний проект Закону «Про працю», який  позбавляє працівників конституційних прав та гарантій, а профспілки спроможності їх захищати.

Під гаслами ніби то забезпечення балансу інтересів працівників і роботодавців, залучення інвестицій і, так званого, впорядкування діяльності професійних спілок, в порушення норм Конституції України та основоположних міжнародних актів, ратифікованих Україною, владою   ПРОПОНУЄТЬСЯ:

самоусунути державу від свого основного обов’язку – регулювання трудових відносин, забезпечення прав і свобод людини;

– нові трудові договори  «за домовленістю» з роботодавцем без прав і мінімальних гарантій  працівника  –  фактично «свобода без прав»;

– надається повна свобода роботодавцю без будь-яких підстав за власною ініціативою звільнити  працівника  без виплати вихідної допомоги, в тому числі з підстав або мотивів  дискримінації або помсти,  наміру працівника стати представником працівників, виконання функцій представника працівників та ін.;

– роботодавцю надається право одноосібно погіршити істотні умови трудового договору (зменшення рівня зарплати, норми робочого часу, переведення на іншу роботу)  і в разі незгоди  працівника –  звільнити   його  за власною ініціативою.

Не визначаються граничні норми застосування надурочних робіт, (хоч і щоденно). При цьому,  в 5 разів знижується розмір оплати праці за надурочні роботи.

         Роботодавець самостійно визначає норми праці та формує  систему оплати праці залежно від результатів господарської діяльності, без врахування норм  Генеральної та галузевих  угод. ГАРАНТІЯ ОДНА – МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА.

         Значно зменшується розмір доплат  за роботу у  важких і шкідливих умовах  праці, за роботу у  нічний час. У 5 разів зменшується розмір оплати праці у вихідні, святкові, неробочі дні.

Відміняються додаткові відпустки для наступних категорій працівників:

– зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами  праці;

робота,  яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням;

– з ненормованим робочим днем;

– лісової промисловості та лісового господарства;

– керівним працівникам навчальних закладів  та установ освіти,  інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам;

– особам з інвалідністю I-III груп.

   ЗАМІСТЬ ПРОФСПІЛОК пропонується представляти інтереси працівників – уповноваженому трудовим колективом, який практично немає ніяких законних прав та ще й може бути звільнений за виконання функцій представника працівників.

   Законопроект передбачає втрату чинності  Кодексу законів про працю України, Законів України  «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про індексацію грошових доходів населення». При цьому, значна частина норм цих законів  законопроектом «Про працю» не регулюється.

 ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ заявляють рішучий протест проти законопроекту «Про працю», як такого, що порушує основоположні статті Конституції України та міжнародні акти, ратифіковані Україною і  викликають масові засудження міжнародних організацій профспілок.

   НЕ ДОЗВОЛИМО ВЛАДІ порушувати наші конституційні права, принижувати нашу гідність, позбавити наших дітей права на вільну  та достойну працю!

        Всьому  на світі є межа і не варто її переходити!

       Федерація професійних спілок                                          Кіровоградської області

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.