Профспілки за право працівників на своєчасне одержання винагороди за працю.

У рамках підготовки та участі у комітетських слуханнях на тему: «Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати», профспілками було надано низку пропозицій, в тому числі від Профспілки працівників освіти і науки України, спрямованих на забезпечення конституційних прав працівників на своєчасне та в повному обсязі отримання заробленого, які були підтримані Комітетом.
Зокрема, профспілкова сторона пропонувала:– забезпечити першочерговість виплати заробітної плати;
– зобов’язати роботодавця, одночасно з виплатою компенсації відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», сплатити працівнику пеню у розмірі 0,5% суми боргу за кожен календарний день такої затримки;
– надати працівнику право тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові, на термін більше 7 календарних днів;
– зобов’язати керівника підприємства-боржника письмово повідомити виборний орган первинної профспілкової організації про ознаки банкрутства тощо.
Пропозиції профспілок враховані під час парламентських слухань та знайшли своє відображення у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» (реєстр. № 3264 від 25.03.2020 р.).
Зокрема, до Кодексу законів про працю України запропоновано доповнити такими нормами :
виплата заробітної плати працівникам із коштів, що надходять на рахунки роботодавця в банках, а також коштів, отриманих від продажу майна роботодавця, з інших джерел, здійснюється в першочерговому порядку. Усі інші платежі, у тому числі за зобов’язаннями, забезпеченими заставою, до бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, державних цільових фондів, не можуть здійснюватися за наявності заборгованості з виплати заробітної плати;
у разі невиплати чи неповної виплати заробітної плати до сьомого дня після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, ця заробітна плата визнається заборгованою;
у разі порушення встановлених законодавством, колективним договором строків виплати заробітної плати працівнику сплачується компенсація та пеня відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати;
у разі затримки виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові, на термін більше 7 календарних днів працівник має право, попередивши про свої дії роботодавця в письмовій формі, тимчасово припинити виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. У цьому випадку працівник звільняється від обов’язку виконувати свої трудові функції та має право у свій робочий час бути відсутнім на робочому місці;
виконання працівником роботи поновлюється наступного дня після скасування ним у письмовій формі тимчасового припинення роботи або після повного виконання роботодавцем своїх зобов’язань із виплати заробітної плати та інших сум перед працівником і інформування про це працівника;
разі припинення працівником виконання роботи внаслідок затримки виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові, роботодавець виплачує йому компенсацію у розмірі середньоденної заробітної плати за кожен день припинення виконання роботи;
тимчасове припинення працівником виконання роботи не може бути підставою для застосування до нього дисциплінарного стягнення».

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.