Лист № 95 від 13.04.2020р., надає інформацію як правильно організувати чергування працівників на підприємстві.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію як правильно організувати чергування працівників на підприємстві.

Держпраці нагадало, що на сьогодні в трудовому законодавстві відсутня інформація про поняття та порядок організації і здійснення чергувань. Однак з об’єктивних причин роботодавець може залучити до чергування своїх працівників. Чергування — перебування працівника на підприємстві за розпорядженням роботодавця до початку або після закінчення робочого дня, у вихідні або святкові (неробочі) дні для оперативного розв’язання невідкладних питань, які не входять до кола обов’язків працівника за трудовим договором (постанова Секретаріату ВЦРПС «Про чергування на підприємствах і в установах» від 02.04.1954 № 233, діє в частині, яка не врегульована законодавством України, відповідно до Постанови ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу СРСР» від 12.09.1991 № 1545; далі — Постанова № 233).
Роботодавець може застосовувати чергування у виняткових випадках і лише за згодою виборного органу профспілки. Не можна залучати працівника до чергувань частіше одного разу на місяць. Чергові не повинні:
– виконувати обов’язків щодо перевірки перепусток на вході й виході з підприємства;
– виконувати обов’язків сторожів;
– приймати пошту;
– прибирати приміщення тощо.
Якщо залучаєте до чергування після закінчення робочого дня, початок наступного робочого дня маєте перенести на пізніший час. Тривалість чергування або роботи разом з чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня. Чергування у вихідні й святкові (неробочі) дні в найближчі 10 днів компенсують наданням відгулу тієї ж тривалості, що і чергування. Держпраці наголошує ― відрізняйте чергування від виконання працівником його звичайних трудових обов’язків на змінних роботах, на роботах, що виконуються за графіком у вихідні, святкові (неробочі) дні, в нічний час.
Держпраці нагадало про нормативно-правові акти, що містять норми про чергування, коли працівник виконує свої трудові обов’язки з оплатою. Однак така праця не є чергуванням згідно з постановою № 233. Зокрема, чергування медиків у стаціонарі та вдома (пп. 5.1 і 5.2 Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519).
Графік чергування затверджує роботодавець за погодженням з профспілкою. Працівників залучають до чергування наказом (розпорядженням) роботодавця. В наказі передбачають дні відпочинку, що надають працівникам за чергування. Чергування у вихідний день не підлягає оплаті. За чергування надають відгул.
В табелі обліку використання робочого часу (далі ― табель) години чергування не зазначають (лист Мінпраці від 02.04.2010 № 89/13/116-10). Однак, аби зберегти баланс робочого часу за період (місяць, квартал тощо) день відгулу за чергування в табелі проставляють як відпрацьований час (літерний код «Р» або цифровий «01»). І цей час оплачують як відпрацьований. Держпраці звертає увагу, що тривалість відгулу має дорівнювати тривалості чергування. Працівник може чергувати у його робочі та неробочі дні. Якщо працівник чергує у свій робочий день, то такий день позначають у табелі як робочий і зарплату за нього нараховують як за звичайний робочий день. Якщо працівник чергував у вихідний, святковий або неробочий день, застосовуйте норми постанови № 233. За такий день надайте працівнику відгул.У колдоговорі встановлюють взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин (ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»). Тому порядок залучення працівників до чергування маєте визначати у колдоговорі підприємства з дотриманням норм і гарантій, встановлених законодавством та Галузевою угодою. Як документувати чергування, нормативно-правові акти не визначають. Тому пакет документів може бути різним. Порядок та умови залучення до чергування врегулюйте в колдоговорі чи іншому локальному документі підприємства, організації, установи, наприклад, у Положенні про чергування. Зазвичай, складають графік чергування та видаютьнаказ про залучення до чергування. Ці документи погоджують з профспілкою.

Голова МК профспілки О. Дзюба

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.