Спільне звернення Профспілки та Спілки ректорів щодо оптимального секвестру бюджету-2020

Профспілка працівників освіти і науки України спільно з Президентом Спілки ректорів, розуміючи необхідність скорочення бюджетних видатків Державного бюджету на 2020 рік в умовах боротьби з поширенням вірусу COVID-19, звернулися до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України з приводу прийняття виважених змін до Державного бюджету України на 2020 рік, їх скорочення за менш пріоритетними напрямами.У зверненні наголошено на неприпустимості скасування фінансування за низкою бюджетних програм, зокрема щодо підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень, експериментальних розробок, розвитку закладів вищої освіти.
Висловлено заперечення зменшенню видатків за низкою інших важливих та необхідних освітніх та наукових програм, що спричинить згортання нових механізмів фінансування науки, підвищення кваліфікації педагогів, медичних та фармацевтичних кадрів, поставить під загрозу належне функціонування вищої освіти та науки.
У нинішніх умовах є антисоціальним зменшення видатків та стипендіальне забезпечення, підготовку кадрів закладами вищої та передвищої освіти
Професійна спілка освітян та науковців і Спілка ректорів наголошують на необхідності пошуку оптимального рішення щодо секвестру бюджету, не допустивши закриття цих програм і значного скорочення видатків за іншими, що сприятиме недопущенню руйнації освітньої галузі та призупинення розвитку науки.

Прем’єр-міністру України

Голові Верховної Ради України

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.