Виплата допомоги вчителям, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною

Допомога в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб провадиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3.03.2020 № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році».Відповідно до пункту 3 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році, затвердженого цією постановою, така допомога надається вчителям, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду вчителя.
Згідно зі статтею 82 Кодексу законів про працю України перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку вважається часом фактичної роботи. Але цей час, коли фактично працівник не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, не зараховується лише до стажу роботи, який дає право на щорічні відпустки.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпуски» право на відпустки забезпечується збереженням на період відпустки місця роботи (посади).
Пунктом 6.3.2 Сторони Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки рекомендують керівникам закладів освіти установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки.
На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати вчителям, викладачам, іншим педагогічним працівникам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.
Згідно зі статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та пункту 1.4 Галузевої угоди положення угоди діють безпосередньо та є обов’язковими для включення до колективних договорів.
Норми Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році не містять вимоги щодо форми безпосередньо фактичної роботи вчителя у 2020 році, зокрема з учнями у класі, індивідуально чи за іншими.
Тому вчителям, які перебувають у відпустках для догляду за дітьми, які мають стаж педагогічної роботи станом на 1 січня 2020 року менше 10 років, має виплачуватися допомога в розміні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2020 року, тобто 21020 гривень.
Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Bookmark the permalink.

Comments are closed.