Залучення практичного психолога на декретну вакансію – консультація

Чи можна на декретну вакансію залучити до виховательської роботи практичного психолога (виробнича необхідність на пів року, щоб не брати нову людину на такий короткий час?

У п.4.8 листа Українського науково-методичного центру практичної психології й соціальної роботи Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів» зазначено, що тривалість робочого тижня практичного психолога становить 40 годин. Але з них 20 год. відводиться для роботи безпосередньо в навчальному закладі (психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, психологічна просвіта та навчальна діяльність), а 20 год. відводиться на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів, обробку результатів досліджень, оформлення висновків, планування та звітність.

Такі роботи практичний психолог має право виконувати за межами навчального закладу (у бібліотеці, у навчально-методичних та наукових центрах, удома). Оскільки тривалість робочого тижня працівника психологічної служби становить 40 годин, то й 20 год., що відводяться для роботи безпосередньо в навчальному закладі, і 20 год., що можуть проводитися за межами закладу освіти, повинні бути відображені в плані роботи практичного психолога (додатки 2, 3, 4 до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. №1/9-352).

У роз’ясненні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів» зазначається, що практичному психологу варто 20 годин відвести для безпосередньої роботи з учасниками навчально-виховного процесу (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) та 20 годин – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

Питання заміни практичним психологом тимчасово відсутнього вихователя слід вирішувати відповідно до нормативних актів з питань сумісництва, зокрема постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3.04.1993 № 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43.

Пунктом 2 Постанови № 245 передбачено певні обмеження щодо роботи за сумісництвом. Зокрема установлено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день.

Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Абзацом першим Переліку робіт, які не є сумісництвом, що затверджений у додатку до Положення № 43, встановлено, що всі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. До пункту 3 Переліку включено педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. Виконання цієї роботи допускається в робочий час з дозволу керівника навчального закладу без утримання заробітної плати (останній абзац Переліку).

Тому практичний психолог дошкільного навчального закладу має право виконувати педагогічну роботу за посадою вихователя в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці в межах основного робочого часу з дозволу завідувача дошкільним навчальним закладом, що впродовж тижня складає 6-7 годин.

Щодо роботи практичного психолога на посаді вихователя, яка перевищує цей обсяг, то вона може виконуватися на умовах сумісництва, тобто лише поза межами основного робочого часу.

Згідно з пунктом 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, норма часу на ставку заробітної плати за посадою вихователя дошкільного навчального закладу складає 30 годин на тиждень, або 6 годин на день за п’ятигодинного робочого тижня.

При цьому практичний психолог не може виконувати роботу за тимчасово відсутнього вихователя впродовж тієї складової робочого часу, що відводиться на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.