Лист №232 від 02.10.2018р., щодо розподілу премії вчителів

Головам ППО 

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо розподілу премії вчителів. Законом України «Про освіту» передбачено, що керівник закладу освіти відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати,

надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.

Умови виплати премії врегульовано постановою Кабінету міністрів  від 5 червня 2000 р. N 898

КОМУ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ГРОШОВА ВИНАГОРОДА

Відповідно до п. 1 Порядку № 898 право на виплату грошової винагороди мають педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ, крім тих, які працюють у навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Порядком № 898 введено обмеження щодо виплати грошової винагороди тільки сумісникам. Педагогічні працівники, які працюють у навчальному закладі на умовах неповного робочого часу (мають неповне тижневе навантаження), отримують грошову винагороду на загальних підставах.

Щорічна грошова винагорода керівникам навчальних закладів чи методичних установ, які працюють на умовах контракту, надається незалежно від умов, визначених у контракті (п. 4 Порядку № 898).

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ

Грошова винагорода надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням з профспілковим комітетом, і може включати в себе додаткові критерії, крім визначених у п. 2 Порядку № 898, з урахуванням специфіки навчального закладу чи методичної установи.

Положення може мати такі розділи:

  1. Загальні положення.
  2. Умови та показники для визначення розміру грошової винагороди (стаж роботи на займаній посаді та безпосередньо в установі; відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку; досягнення в роботі; обсяг тижневого педагогічного навантаження тощо).
  3. Порядок надання грошової винагороди.
  4. Порядок зниження розміру грошової винагороди.
  5. Терміни виплати грошової винагороди тощо.

Згідно з п. 4 Порядку № 898 грошова винагорода педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника навчального закладу чи методичної установи, а керівникам — за погодженням з організацією вищого рівня.

Грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи методичної установи на оплату праці.

РОЗМІР ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ

Відповідно до п. 5 Порядку № 898 розмір грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

У зв’язку з цим виникає питання: в якому розмірі виплачувати грошову винагороду педагогічному працівнику, який виконує педагогічну роботу обсягом менше (адже іноді керівництво навчального закладу з незалежних від них причин не може забезпечити повне тижневе навантаження) або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати?

Згідно ЗУ “Про освіту” схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм цього Закону.

Отже, максимальним розміром щорічної грошової винагороди для педагогічного працівника незалежно від тижневого навантаження буде посадовий оклад (ставка заробітної плати), зазначена в колонках тарифікаційного списку для даного працівника (за винятком випадків, коли Положенням про виплату щорічної грошової винагороди навчального закладу для таких працівників буде передбачено зменшення такого розміру пропорційно відпрацьованому часу).

Грошова винагорода — одноразова гарантована виплата. При виданні наказу про її виплату керівник навчального закладу враховує:

  • наявність коштів загального фонду на виплату зарплати;
  • конкретні досягнення кожного педагогічного працівника.

Незалежно від розміру грошова винагорода не виплачується частками впродовж року. Тому якщо грошову допомогу було виплачено в розмірі меншому, ніж посадовий оклад, ще раз (до повного посадового окладу) винагорода не виплачується.

У разі наявної економії фонду оплати праці в інших місяцях року працівникам навчального закладу (в тому числі і не педагогічним) може бути виплачена премія на підставі  наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЗВІЛЬНЕНИМ ТА НОВОПРИЙНЯТИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

Постановою Кабінету міністрів  від 5 червня 2000 р. N 898 не передбачені конкретні строки виплати грошової винагороди, тому, як правило, вона виплачується педагогічним працівникам у вересні–жовні (наприклад, до Дня вчителя) після підбиття підсумків за попередній навчальний рік.

Тому виникає питання: чи мають право на виплату педагогічні працівники, які працювали в установі багато років, набули право на отримання грошової винагороди, але звільнилися за різних обставин до початку її виплати?

У зв’язку з тим, що трудовий договір з такими особами на момент нарахування винагороди (не на момент виплати, адже виплата з незалежних від керівника причин може затримуватись) вже припинено, вони вже не є працівниками даного навчального закладу, тож фактично права на нарахування винагороди після звільнення не має.

Між тим постанова Кабінету міністрів  від 5 червня 2000 р. N 898 не містить жодних обмежень щодо цього. Тому якщо педагогічний працівник звільняється до початку нового навчального року, але відповідно до Положення про виплату щорічної грошової винагороди навчального закладу набув право на її отримання, керівником закладу, як виняток, може бути виданий наказ про нарахування винагороди до моменту звільнення. Проте такі моменти обов’язково повинні бути оговорені в Положенні про виплату щорічної грошової винагороди навчального закладу.

Постановою Кабінету міністрів  від 5 червня 2000 р. N 898 також не встановлені обмеження щодо виплати грошової винагороди педагогічним працівникам, які працюють у навчальному закладі менше року. Отже, питання надання або не надання щорічної грошової винагороди таким працівникам регулюються виключно Положенням про щорічну грошову винагороду навчального закладу.

Що стосується працівників, які поступили на роботу в навчальний заклад протягом року в порядку переводу, то таким працівникам до трудового стажу включається попередня педагогічна робота  в іншому навчальному закладі, що надає право на щорічну грошову винагороду.

Голова МК профспілки                                                     О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.