Лист №180 від 19.07.2018р., щодо юридичних аспектів збору благодійних внесків і пожертв на потреби закладів освіти

Головам ППО

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення щодо юридичних аспектів збору благодійних внесків і пожертв на потреби закладів освіти.

Пунктом 1 ст. 79 Закону України «Про освіту» визначено, що додатковими джерелами фінансування закладів освіти є в тому числі і добровільні грошові внески матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян; інші кошти.

Таким чином, надання батьками фінансової підтримки навчальним закладам не суперечить законодавству. При цьому важливо, щоб прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювався виключно на добровільній основі.

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо. Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Варто звернути увагу також на те, що збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних закладів заборонено. Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування” з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.

Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок “Суми за дорученням”. Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться  згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів  України від 17 серпня 1998 р.  № 1295 “Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних  робіт».

Керівники навчальних закладів повинні систематично проводити звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів, забезпечувати постійне інформування про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у місцевих засобах масової інформації.

Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків,  визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування  благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу – набувачів відповідно до першочергових потреб, пов’язаних  виключно з основною діяльністю установи, закладу.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату  заробітної плати працівників установ і закладів освіти відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” у разі,  коли такий напрям видатків  визначений  благодійником.

Голова МК профспілки                                                                О.Дзюба

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.