Лист 06.06.2024 № 190 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи входить період відпустки без збереження зарплати у стаж для надання щорічної відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи входить період відпустки без збереження зарплати у стаж для надання щорічної відпустки.

Статтею 9 Закону України «Про відпустки» передбачено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, час, коли:

  • працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада);
  • такому працівнику не виплачувалася заробітна плата у зв’язку з перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченої ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки».

Тривалість відпусток без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін відповідно до ст. 26 Закону України «Про відпустки», обмежена 15 календарними днями на рік.

Разом з тим особливості трудових відносин у період воєнного стану, не передбачені іншими актами трудового законодавства, визначені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Зокрема, ст. 12 цього Закону передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою ст. 26 Закону України «Про відпустки».

Таким чином, відпустка без збереження заробітної плати, яка надається упродовж дії воєнного стану, надається відповідно до ст. 26 Закону України «Про відпустки» і включається до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку.

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 06.06.2024 № 189 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці про особливості надання відпусток.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає Інформацію Управління Держпраці про особливості надання відпусток.

              24 грудня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» від 22.11 2023 р. № 3494-ІХ, яким змінено деякі норми законодавства, що регулюють питання надання відпусток, використання вихідних днів тощо.

Так, до Закону України «Про відпустки» внесли зміни, які встановлюють, що тривалість відпусток тепер визначається ще й трудовим та/або колективним договором і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. Відповідні зміни внесли й до Кодексу законів про працю України (тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання тепер встановлюються не лише нормативно-правовими актами України, а також трудовим та/або колективним договором).

Максимально можлива кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин тепер становить не більше 30 календарних днів на рік (частина 1 статті 26 Закону України «Про відпустки»). Термін має бути обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом.

Утім, залишилася без змін норма про безстрокову відпустку без збереження заробітної плати на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру.

Тепер перебування у відпустці без збереження заробітної плати не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (частина 4 статті 26 Закону України «Про відпустки»; стаття 84 Кодексу законів про працю України).

На відпустку без збереження заробітної плати до 60 календарних днів за бажанням працівника тепер мають право ті, хто стали до роботи після звільнення з військової служби (у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації). Цей час відпустки без збереження заробітної плати для такого працівника зараховується до страхового стажу.

Чинною залишилася норма про те, що дні основної відпустки, не використані в період дії воєнного стану, переносяться на період після припинення або його скасування. З нового — те, що за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тепер надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Важливо, що для того, щоб таку відпустку міг оформити працівник-батько дитини (який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки), тепер треба мати підтвердження-заяву від матері та свідоцтво про народження дитини, в якому вказана відповідна інформація про батька дитини.

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, за їхнім бажанням та на підставі заяви мають право на грошову компенсацію за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Таку заяву треба подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу.

Відтепер попередній середній заробіток більше не зберігається за педагогічними, науково-педагогічними працівниками в разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

6 календарних днів додаткової відпустки (до шести) мають працівники, обрані до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, на час профспілкового навчання. Середня заробітна плата за ці дні компенсується коштом профспілкової організації, яка направляє працівника на навчання.

Працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, надається відпустка для підготовки. Тривалість, порядок, умови надання та оплати такої відпустки визначаються трудовим та/або колективним договором.

Перенесення вихідних та робочих днів визначається трудовим та/або колективним договором. Якщо такого положення у договорі немає, то перенесення вихідних та робочих днів здійснюється за наказом (розпорядженням) роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності профспілкової організації — з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників.

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 06.06.2024 № 188 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «НР Ліга» про округлення при обчисленні середньої заробітної плати.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи “НР Ліга” про округлення при обчисленні середньої заробітної плати.

              Мінекономіки у листі від 16.05.2024 р. № 4707-05/36086-09 надало роз’яснення щодо обчислення середньої заробітної плати.

Обчислення середньої заробітної плати працівникам проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок).

Абзацом першим пункту 2 Порядку встановлено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Оскільки матеріальна (грошова) допомога на оздоровлення виплачується до щорічної відпустки, подією, з якою пов’язана її виплата, є дата початку наданої працівникові такої відпустки (або її частини).

Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 Порядку час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

До цього часу належить, зокрема, час відпустки без збереження заробітної плати.

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього-п’ятого пункту 4 Порядку (абзац восьмий пункту 2 Порядку).

Абзацом третім пункту 4 Порядку встановлено, що якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

При цьому якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку (абзац четвертий пункту 4 Порядку).

Згідно з абзацом третім пункту 7 Порядку у разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Під час обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу двадцять третього пункту 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації (абзац четвертий пункту 7 Порядку).

Абзацом п’ятим пункту 7 Порядку передбачено, що середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

З урахуванням зазначеного та змісту звернення обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні відпустки з 29.04.2024 працівнику, у якого в розрахунковому періоді не було заробітної плати, мало здійснюватися в розрахунковому періоді з 01.04.2023 по 31.03.2024 виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством на час розрахунку.

Що стосується округлення при обчисленні середньої заробітної плати, зазначаємо, що оскільки проміжковий показник не є підсумковим показником, то, як правило, його не округлюють при розрахунку, а застосовують довгий дріб і округлюють кінцевий результат.

Разом з тим, якщо комп’ютерна програма округлює середній денний заробіток до двох знаків чи до іншої кількості знаків після коми, то помилки немає.

Отже, порядок округлення розрахункових показників при обчисленні середньої заробітної плати рекомендуємо зафіксовувати у локальних актах про оплату праці або колективному договорі.

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 06.06.2024 № 187 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці про збереження заробітної плати на час навчальних відпусток.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці про збереження заробітної плати під час навчальної відпустки.

              Працівники, котрі навчаються в закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти, мають право на додаткові відпустки в зв’язку з навчанням. Відповідно до статті 217 Кодексу законів про працю України, за ними на час таких відпусток за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

У відповідності до п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, нарахування виплат за час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням провадиться шляхом ділення загальної суми заробітної плати за останні 12 місяців, що передують навчальній відпустці (або за менший фактично відпрацьований період, якщо відпустка надається до спливу цього часу) на відповідну кількість календарних днів року (чи, відповідно, меншого відпрацьованого періоду) за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Отриманий результат перемножується на кількість календарних днів навчальної відпустки.

 

Голова МК профспілки                                         Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 04.06.2024 №186 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет видавництва «Освіта-інфо» яка оплата на час відпустки гарантована працівникам закладів освіти під час воєнного стану.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет видавництва “Освіта-інфо” яка оплата на час відпустки гарантована працівникам закладів освіти під час воєнного стану.

              Здійснення виплат на час відпустки традиційно передбачає нарахування “відпускних” та виплати допомоги на оздоровлення для педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки проводять, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки. Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводиться, зважаючи на виплати, нараховані у 2023 році. При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються одноразові виплати, премії, грошова винагорода за сумлінну працю та інші виплати, передбачені пунктом 4 цього Порядку.

Додатково радимо ознайомитися з роз’ясненням Міністерства економіки України від 26.02.2024 р. № 4707–05/14491–09 щодо обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки.

Виплата допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки педагогічним працівникам, окрім статті 57 Закону України “Про освіту”, також передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78. Відповідно до спільного листа МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 №№ 1–9/223, 02–8/267, ця виплата здійснюється за основним місцем роботи й у розмірі посадового окладу (із підвищенням) незалежно від навантаження.

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 04.06.2024 № 185 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел як здійснюється оплата праці педагогічних працівників у період канікул.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел як здійснюється оплата праці педагогічних працівників у період канікул.

Відповідно до п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої Наказом Міністра освіти України від 15.04.1993 N102.

За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Особам, які зараховані на роботу на посади педагогічних та керівних працівників під час літніх канікул учнів, заробітна плата
за період до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки заробітної плати, встановленої відповідно до їх освіти, категорії та розряду, або посадового окладу залежно від кількості учнів станом на 1 вересня попереднього навчального року (з
врахуванням підвищень за наявність звання та вченого ступеня).

Отже, керуючись вищевикладеним:
1. У період канікул розмір заробітної плати педагогічних працівників не змінюється.
2. Заробітна плата педагогічних працівників прийнятих на посади в період літніх канікул встановлюється відповідно до їх освіти і категорії залежно від кількості учнів станом на 1 вересня попереднього навчального року.

Голова МК профспілки                                   Олександр ДЗЮБА

Лист 04.06.2024 № 184 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає лист роз’яснення МОН від 31.08.2020р. №1/11-5869 щодо тривалості щорічної основної відпустки завідувача, музичного керівника закладу дошкільної освіти комбінованого типу

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  лист роз’яснення МОН від 31.08.2020р. №1/11-5869 щодо тривалості щорічної основної відпустки завідувача, музичного керівника закладу дошкільної освіти комбінованого типу.

             У Міністерстві освіти і науки України розглянуто  запит щодо тривалості щорічної основної відпустки завідувача, музичного керівника закладу дошкільної освіти комбінованого типу, в якому 6 груп, з яких дві групи спеціальні, одна інклюзивна, та повідомляємо, що Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346.

У розділі I додатка до Порядку визначена тривалість щорічної основної відпустки педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти. Так, тривалість щорічної основної відпустки для директорів, завідувачів, музичних керівників закладів дошкільної освіти загального типу становить 42 календарні дні, для директорів, завідувачів, музичних керівників закладів дошкільної освіти компенсуючого типу – 56 календарних днів.

У примітці 1 до цього розділу зазначено, що директору, завідувачу, вихователю-методисту, інструктору з фізкультури, музичному керівнику, практичному психологу, соціальному педагогу закладів дошкільної освіти загального типу надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

У цій примітці чітко визначено умови, при яких зазначеним категоріям педагогічних працівників закладів дошкільної освіти надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів.

В закладах дошкільної освіти групи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, – це спеціальні групи, групи компенсуючого типу, Порядок комплектування яких затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 р. № 240/165.

Згідно з пунктом 8 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52, інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками. Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти загального типу становить до 15 осіб, з них – 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Тобто, інклюзивні групи – це не групи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, а звичайні групи, в яких спільно зі своїми однолітками здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами.

Також, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, у закладі дошкільної освіти комбінованого типу функціонують групи спеціальні (у яких усі діти з порушеннями розвитку) або інклюзивні (у яких 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами).

Враховуючи зазначене, якщо у закладі дошкільної освіти комбінованого типу укомплектовано не менш як 50 відсотків груп дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку (спеціальних груп), то директору, завідувачу, вихователю-методисту, інструктору з фізкультури, музичному керівнику, практичному психологу, соціальному педагогу такого закладу, за умови, що на цих посадах працює по одній особі, надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Якщо ж у закладі дошкільної освіти комбінованого типу одну штатну одиницю по цих посадах займають декілька осіб (або в закладі введено декілька штатних одиниць цих посад), то в такому разі щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів таким працівникам надається за умови, що вони обслуговують не менш як 50 відсотків груп дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку (спеціальних груп), або групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку (рахується сумарна кількість дітей у групах, які обслуговує працівник).

Відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055 (із змінами), посада музичного керівника у штатних розписах закладів дошкільної освіти вводиться з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу. Отже, у закладі дошкільної освіти, в якому 6 груп, вводиться 1,5 ставки посади музичного керівника. Тобто, у такому закладі можуть працювати на посаді музичного керівника одна особа на 1,5 ставки або дві особи.

Отже, тривалість щорічної основної відпустки музичного керівника у закладі дошкільної освіти комбінованого типу, в якому 6 груп, з яких дві групи спеціальні, одна інклюзивна, якщо цю посаду займає одна особа і працює з дітьми усіх груп, становить 42 календарні дні. Якщо ж у закладі на посаді музичного керівника працюють дві особи, то в такому разі щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів може бути надана одному із працівників, який обслуговує спеціальні групи (наприклад, на ставку 4 групи, з яких 2 спеціальні).

Голова МК профспілки                                         Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 04.06.2024 № 183 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає лист роз’яснення МОН від 13.05.2021р. №4.5/1141-21 щодо тривалості щорічної основної відпустки вихователя-методиста закладу дошкільної освіти.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає лист роз”яснення МОН від 13.05.2021р. №4.5/1141-21 щодо тривалості щорічної основної відпустки вихователя-методиста закладу дошкільної освіти.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 (далі – Порядок).

У розділі I додатка до Порядку визначена тривалість щорічної основної відпустки педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Так, тривалість щорічної основної відпустки для вихователя-методиста закладу дошкільної освіти загального типу становить 42 календарні дні, для вихователя-методиста дошкільної освіти компенсуючого типу – 56 календарних днів.

У примітці 1 до цього розділу зазначено, що вихователю-методисту закладу дошкільної освіти загального типу надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

В закладах дошкільної освіти групи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, – це спеціальні групи, групи компенсуючого типу, порядок комплектування яких затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 р. № 240/165.

Згідно з пунктом 8 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52, інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками. Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти загального типу становить до 15 осіб, з них – 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Тобто, інклюзивні групи – це не групи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, а звичайні групи, в яких спільно зі своїми однолітками здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами.

Отже, у закладі дошкільної освіти, в якому дванадцять груп, з яких вісім інклюзивні, тривалість щорічної основної відпустки вихователя-методиста становить 42 календарні дні.

Голова МК профспілки                                         Олександр ДЗЮБА

Лист 04.06.2024 № 182 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає витяг з листа МОН від 13.04.2021р. №1/11-2516 щодо тривалості щорічної основної відпустки практичного психолога закладу дошкільної освіти.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає витяг з листа МОН від 13.04.2021р. № 1/11-2516 щодо тривалості щорічної основної відпустки практичного психолога закладу дошкільної освіти.

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто запит щодо тривалості щорічної основної відпустки практичного психолога закладу дошкільної освіти, в якому 11 груп, з яких дві інклюзивні, одна спеціальна (логопедична), одна санаторна, і повідомляємо, що Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 346.

У розділі I додатка до Порядку визначена тривалість щорічної основної відпустки педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти. Так тривалість щорічної основної відпустки для практичного психолога закладу дошкільної освіти загального типу становить 42 календарні дні, для практичного психолога закладу дошкільної освіти компенсуючого типу – 56 календарних днів.

У примітці 1 до цього розділу зазначено, що педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти загального типу (у тому числі комбінованого) надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

Отже, у закладі дошкільної освіти, в якому 11 груп, з яких дві інклюзивні, одна спеціальна (логопедична), одна санаторна, тривалість щорічної основної відпустки практичного психолога становить 42 календарні дні.

Голова МК профспілки                                   Олександр ДЗЮБА

Лист 30.05.2024 № 181 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці що є економічним тиском на працівника, але не є мобінгом.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці що є економічним тиском на працівника, але не є мобінгом.

               Нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації та безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень) є формами економічного тиску на працівника.

При цьому, вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

З метою уникнення непорозумінь в трудовому колективі та вживаючи заходів щодо недопущення мобінгу роботодавцям слід належним чином виконувати норми статті 29 Кодексу законів про працю України.

Так, до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

3) права та обов’язки, умови праці;

4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору — під підпис;

5) правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);

6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

Більш детально …