Лист 01.09.2022 № 209 надає інформацію щодо звільнення працівника за станом здоров’я.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо звільнення працівника за станом здоров’я.

За станом здоров’я трудовий договір може бути припинено або за ініціативою працівника, або за ініціативою роботодавця лише з підстав і в
порядку, визначених законодавством про працю.
Відповідно до ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України), трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадку виявленої невідповідності
працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної
роботи. Згідно з ст. 38 КЗпП України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це
роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю
продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до закладу освіти;
неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею
чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у
строк, про який просить працівник.
Отже підставою для розірвання трудового договору може бути висновок медико-соціальної експертної комісії, якщо працівника визнано інвалідом і
йому рекомендована робота легша, ніж виконувана (або взагалі трудова рекомендація МСЕК не дана). Відповідно до ч. 1 ст. 170 КЗпП України,
працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності
з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку. У разі неможливості переведення працівника на легшу роботу або працівник
відмовляється від переведення на легшу роботу, трудовий договір розривається відповідно до законодавства або за ініціативою працівника, або
за ініціативою роботодавця.

Голова МК профспілки О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.