Лист 02.05.2023 № 138 надає інформацію за яких обставин можливе звільнення працівника у зв’язку з втратою довіри.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію за яких обставин можливе звільнення працівника у зв’язку з втратою довіри.

               Трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний у разі винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (пункт 2 частини першої статті 41 КЗпП України).

Відповідно до постанови Верховного Суду України від 17.06.2022 р. у справі № 754/7432/20 визначено, що розірвання трудового договору на підставі цієї норми права можливе за таких умов:

1) безпосереднє обслуговування працівником грошових, товарних або культурних цінностей (прийом, зберігання, транспортування, розподіл тощо) (спеціальний суб’єкт);
2) винна дія працівника;
3) втрата довір’я до працівника з боку власника або уповноваженого ним органу (суб’єктивне ставлення роботодавця до конкретної ситуації і зміна ставлення до працівника).

Відповідно до положень статті 1351 КЗпП України письмовий договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівником, який досяг вісімнадцятирічного віку та займає посаду або виконує роботу, безпосередньо пов’язану із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або використанням у процесі виробництва переданих йому цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Варто зазначити, що звільнення з підстави втрати довір’я може вважатися обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом і тому подібне), вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довір’я (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями). Крім того, підставою для звільнення у зв’язку з втратою довіри може бути також використання працівником доручених для безпосереднього зберігання чи обслуговування цінностей в особистих інтересах.

Голова МК профспілки                                                      О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.