Лист 03.08.2023 № 240 надає інформацію видавництва «Бухгалтер24» чи можна виплачувати працівнику відпускні вже після початку відпустки.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «Бухгалтер24» чи можна виплачувати працівнику відпускні вже після початку відпустки.

                Вимоги щодо строків виплати відпускних установлені ч. 5 ст. 115 КЗпП, яким вторить ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.

Раніше ця вимога обмежувалася конкретним терміном виплати відпускних — чітко не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Триденний термін виплати відпускних був підкоригований Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-IX. Тепер роботодавець має виплачувати відпускні до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.

Проаналізуємо цю норму:

  • перша її частина вказує, що відпускні маємо виплатити у будь-який день до дня початку відпустки. Тобто виплата може бути проведена і за тиждень, і за три дні, і за день до початку відпустки. Конкретний день виплати перед відпусткою законодавство не визначає;
  • друга частина цієї норми містить умову «ЯКЩО». Що це означає? Що роботодавець може встановити свої терміни виплати відпускних. Отже, якщо колдоговором передбачено виплату, наприклад, «за три дні до початку відпустки», то питань не виникає. А от чи можна, спираючись на оце «ЯКЩО», встановити виплату відпускних пізніше дня початку відпустки? Наприклад, «у строк найближчої виплати зарплати після початку відпустки»? Це питання розглянемо глибше.

Виплата відпускних після початку відпустки

Прямої заборони щодо виплати відпускних після початку відпустки законодавство не містить. Але ми не радимо встановлювати у своїх нормативних документах строк виплати відпускних після початку відпустки. І ось чому.

Справа в тому, що ст. 9 КЗпП визначено, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. І відповідно, виплата відпускних після початку відпустки є відтермінуванням належних працівникові виплат на більш пізній строк. А це можна вважати прямим погіршенням становища працівників порівняно з умовами виплати їх у гарантований законодавством термін або раніше.

Таку думку висловили у роз’ясненні фахівці Мінекономіки.

Тож із метою уникнення конфліктів і спорів, Мінекономіки вважає недоцільним при укладенні договорів вносити до них положення, що не відповідатимуть нормам ст. 115 КЗпП.

Штрафи за порушення строків виплати відпускних

Держпраці також підтримує позицію Мінекономіки і вважає, що виплата відпускних після початку відпустки розцінюється як порушення:

  • інших вимог трудового законодавства, якщо виплату відпускних затримано на строк до одного місяця. За це світить штраф у розмірі однієї МЗП, установленої на момент виявлення правопорушення (абз. 10 ч. 2 ст. 265 КЗпП). На сьогодні це — 6700 грн за кожне таке правопорушення;
  • встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць. За це штрафують у трикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення. І це на сьогодні вже становить 20 100 грн за порушення.

В обох випадках розмір штрафу залежить не від кількості працівників, права яких порушено, а самого факту такого порушення.

Коли неможливо виплатити відпускні до початку відпустки

Кожен роботодавець складає графік відпусток. І, відповідно, відпустки працівників сплановані заздалегідь. Це дає змогу роботодавцю планомірно розрахувати відпускні і вчасно, у встановлені строки, їх виплатити.

Але іноді трапляються форс-мажорні обставині і працівник іде у відпустку терміново, поза графіком. У зв’язку з цим у роботодавця немає можливості виплатити відпускні до її початку.

Це разова ситуація, яка спонтанно виникла. Ми вважаємо, що тут за виплату відпускних у пізніші, ніж установлено, строки штрафу не повинно бути. Для цього працівник у заяві висловлює своє бажання про отримання відпускних пізніше.

На таку можливість виплати відпускних звертало увагу Мінсоцполітики у своєму листі від 04.08.2016 h/ № 430/13/116-16. В ньому вказано, що у разі необхідності отримання щорічної відпустки (або її частини) у стислі строки в заяві працівник може висловити своє бажання про отримання відпускних у строки, визначені за домовленістю між працівником та роботодавцем.

Тож виплата відпускних після початку відпустки у виняткових ситуаціях є допустимою. І така ситуація стосується окремо взятого працівника, який бере відпустку поза графіком. Тому у цьому разі відповідальності у роботодавця за затримку виплати відпускних не має бути.

Голова МК профспілки                                                        О. ДЗЮБА

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.