Лист 04.05.2023 № 145 надає інформацію ПФУ чи зараховують до страхового стажу період догляду за дитиною.

Головам ППО

                Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію ПФУ чи зараховують до страхового стажу період догляду за дитиною.

               Пенсійний фонд України у листі від 12.04.2023 р. № 2800-030401-8/19784 розглянув питання щодо розрахунку страхового стажу.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини. Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску. Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.№ 2464-VI (далі — Закон № 2464), а за періоди до 1 липня 2000 року — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Страховий стаж обчислюється в місяцях. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно з цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок відповідно до Закону № 2464.

Розрахунок страхового стажу повинен робити страхувальник на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданих у вигляді довідки Пенсійним фондом України. Відомості, що використовуються для обчислення страхового стажу, передбачені Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1 (далі — Положення). Так, при обчисленні страхового стажу застрахованій особі роботодавець використовує довідки Пенсійного фонду України за формами ОК-5 чи ОК-7 (додатки 4 та 5 до Положення). При цьому для підтвердження страхового стажу застрахованої особи за період з 01.01.2016 роботодавець може скористатися інформацією з Пенсійного фонду України за формою «Дані про трудовий стаж» (додаток 9 Положення), яка надається роботодавцю за його запитом.

Отже, період наданої застрахованій особі після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, до досягнення нею шестирічного віку, до страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не зараховується.

Але враховуючи частину четверту статті 14 Закону № 1105, у разі, якщо застрахована особа здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує державну соціальну допомогу на догляд цієї дитини, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, то такий період починаючи з 01.01.2016 зараховується до страхового стажу такої застрахованої особи та підтверджується відомостями про застрахованих осіб з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (додаток 9 Положення).

Голова МК профспілки                                                     О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.