Лист 04.11.2021 № 241 надає інформацію щодо лікарняних за час догляду за хворою дитиною.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо лікарняних за час догляду за хворою дитиною.

Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових випадків, коли в застрахованої особи, якій видано листок непрацездатності для догляду за хворою дитиною, виникає право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів ФСС.

    Частиною третьою статті 22 Закону № 1105 передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

    Порядок видачі листків непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї або хворою дитиною врегульовано розділом третім Інструкції № 455.

    Відповідно до пункту 3.1 Інструкції №455 для догляду за хворим членом сім’ї листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка фактично доглядає за хворим.

    За хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування (п. 3.3 Інструкції № 455).

    Якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності. В разі виникнення захворювання у дітей у різний час листок непрацездатності видається в кожному конкретному випадку окремо (п. 3.5 Інструкції № 455).

    Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною.

    Після виписки дитини із стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого терміну з урахуванням днів листка непрацездатності, що був виданий для догляду за дитиною до стаціонарного лікування (п. 3.8 Інструкції № 455).

    Згідно з пунктом 3.4. Інструкції № 455, якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка доглядає за нею, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою Міністерством охорони здоров’я України (ф. № 138/0). Зазначена довідка не є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.

    Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом четвертим частини другої та статті 24 Закону № 1105, тобто не більше як за 75 календарних днів протягом календарного року.

    Згідно із частиною шостою статті 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично доглядає за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку із навчанням або творчій відпустці.

    Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка доглядає за дитиною віком до трьох років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до трьох років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може доглядати за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною (п. 3.13 Інструкції № 455).

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.