Лист 06.06.2022 № 124 надає інформацію про пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

                Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку (стаття 2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України).Згідно зі статтею 201 КЗпП України для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді,  роботодавець організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи. Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, роботодавець повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових працівників безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового навчання проводяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, професій і виробництв. Нормами статті 205 КЗпП України передбачено, що в період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, що не стосується спеціальності, яка вивчається ними. За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством (стаття 207 КЗпП України).

Статтею 208 КЗпП України визначено пільги для працівників, які навчаються у закладах середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, а саме для таких працівників, які навчаються без відриву від виробництва, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.