Лист 08.11.2022 № 289 надає інформацію про зміну трудових відносин під час війни.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про зміну трудових відносин під час війни.

               Системні зміни до трудового законодавства України було внесено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року (далі — Закон). Пізніше, 01 липня 2022 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» що змінив певні положення зазначеного раніше Закону, а також положення Кодексу законів про працю України. А 26 вересня 2022 року були також прийняті зміни до Закону України «Про зайнятість населення».

 Можливість призупинення дії трудового договору

На період дії воєнного стану було запроваджено абсолютно новий правовий механізм: призупинення дії трудового договору.

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем роботи працівнику та виконання працівником відповідної роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а також виконання інших обов’язків, передбачених трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи як роботодавця, так і працівника, але на строк не більше ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

 Порядок розірвання трудового договору

Деяких змін на час дії воєнного стану зазнав і порядок припинення трудових відносин.

Зокрема, у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період тимчасової непрацездатності працівника, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Окрім цього, було запроваджено нову підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця — неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Обов’язковою умовою для звільнення за цією підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою, визначеною трудовим договором. Розірвання договору проводиться лише в тому випадку, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

 Обмін документами, організація кадрового діловодства та архівне зберігання кадрових документів у роботодавця

У період дії воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Перелік районів активних бойових дій постійно оновлюється і затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Під час воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником. Тому, роботодавець може узгодити із працівником порядок оформлення та роботи із документами індивідуально, або затвердити загальний порядок для підприємства і донести його положення до всіх працівників.

 Порядок переведення працівника та зміна істотних умов праці

Під час воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. Оплата праці у такому випадку повинна бути не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. Важливо, що у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених КЗпП (працівник мав бути повідомлений не пізніше як за 2 місяці до запровадження таких змін), здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов.

 

Голова МК профспілки                                                          О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.