Лист №8 від 11.01.2019р., щодо порядку відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо порядку відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

Керівники усіх рівнів у разі виявлення випадків пияцтва, алкогольного сп’яніння  чи вживання наркотичних або токсичних речовин працівниками закладу, установи зобов’язані:

 1. Відповідно до статті 46 КЗпП України негайно відсторонити    працівника від роботи.
 2. Зажадати від працівника письмового пояснення причин та обставин вживання ним алкогольних напоїв, наркотичних або токсичних речовин.
 3. Одночасно з цим викликати представників служби безпеки (охорони), служби охорони праці, кадрової служби, а також безпосереднього керівника цього працівника та одного з товаришів працівника по роботі.
 4. У разі відмови працівника надати письмові пояснення щодо обставин і причин вживання ним на роботі заборонених напоїв чи речовин (появи на роботі в стані сп’яніння), присутні складають акт про відмову працівника від надання письмових пояснень і ознайомлюють із цим актом працівника під розписку. Якщо працівник відмовляється підписувати акт, про це робиться відмітка в цьому ж акті, яка засвідчується працівниками, що його складали.
 5. Якщо присутні впевнені в тому, що працівник перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння (різкий запах алкоголю, незв’язне мовлення, хитання при ходьбі тощо), одночасно з одержанням письмових пояснень, один із представників служби охорони праці чи кадрової служби складає письмове направлення на медичний огляд працівника, подає його на підпис керівникові (особі, якій делеговано право підпису таких документів) і завіряє направлення печаткою закладу, установи.
 6. Після  того як від працівника було одержано письмове пояснення чи складено акт про відмову його надати, а також підготовлено направлення на медичний огляд, представник кадрової служби повинен запропонувати працівникові пройти медичний огляд за вказаним направленням у супроводі представника адміністрації закладу, установи, а представник закладу, установи повинен організувати доставку працівника, який перебуває у стані сп’яніння, у медичний заклад.
 7. Якщо працівник виявить бажання пройти обстеження самостійно, представник кадрової служби повинен попередити працівника, що обстеження він повинен пройти протягом двох годин з моменту відсторонення його від роботи.
 8. Якщо працівник відмовляється проходити медичне обстеження щодо встановлення факту сп’яніння, представники адміністрації та член робочого колективу    підрозділу     повинні    скласти   акт   про відмову працівника відпроходження медичного обстеження та вказати характерні наявні ознаки сп’яніння працівника: різкий запах алкоголю, хитання при ходьбі, незв’язна вимова, розв’язна поведінка тощо, а також  навести усні пояснення винного працівника або зафіксувати письмово його відмову від надання будь-яких пояснень щодо його стану.

Акт складається в присутності винного працівника, підписується особами, які його склали. Винний працівник повинен ознайомитися з актом особисто або йому мають його зачитати. Про факт ознайомлення працівника з актом робиться відповідна відмітка в акті, і працівник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення з текстом акта.

     9. У разі згоди працівника пройти медичний огляд у супроводі представника закладу, установи останній доставляє його у вказаний в направленні медичний заклад, маючи при собі направлення та особову картку працівника (форма П-2).

 1. Після проходження медичного огляду та отримання позитивного висновку про перебування працівника у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння представник закладу, установи повинен доставити працівника до місця його проживання (якщо це можливе) і повернутися в установу, заклад з протоколом обстеження.
 2. У разі отримання негативного висновку за результатами медичного огляду працівник повинен негайно повернутися в установу,  заклад для продовження роботи.
 3. Якщо факт сп’яніння працівника підтверджений медичним висновком, протокол огляду передається у відділ кадрів для підготовки  та прийняття рішення про притягнення винного працівника до дисциплінарної відповідальності.
 4. Керівник підрозділу, в якому працює винний працівник, зобов’язаний у цей же день подати доповідну записку на ім’я керівника закладу, установи  про виявлення факту появи працівника на роботі в нетверезому стані та свої пропозиції щодо дисциплінарного стягнення, на яке заслуговує винний працівник.
 5. Усі документи (копія направлення на медичний огляд, письмове пояснення працівника чи акт на відмову надати таке пояснення, доповідна записка керівника підрозділу, протокол медичного огляду, проект наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності на ін.)  збираються кадровою службою і передаються для прийняття відповідного рішення на розгляд керівнику протягом 24 годин з моменту виявлення дисциплінарного проступку.
 6. Якщо керівник закладу, установи приймає рішення про звільнення винного працівника з роботи, кадрова служба готує наказ на звільнення і ознайомлює з ним працівника під розписку.
 7. Якщо було прийнято рішення оголосити працівникові догану, відповідний наказ доводиться до відома працівника та всіх працівників закладу, установи.
 8. Матеріали, що стосуються факту вчинення працівником дисциплінарного проступку, зберігаються в його особовій справі у відділі кадрів.

Голова МК профспілки                                                О. Дзюба

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.