Лист 09.05.2024 № 153 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про зміни щодо обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про

зміни щодо обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення.

               25 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення» (законопроект № 9453).

Які основні нововведення прийнятого Закону?

1. Запроваджено вимогу обов’язкової фізичної ідентифікації пенсіонерів, в тому числі тих, хто перебуває за кордоном

Фізична ідентифікація — це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи.

Вона здійснюється під час особистого звернення особи до органів Пенсійного фонду України або в установі банку, в якій така особа отримує пенсію.

До фізичної ідентифікації також прирівнюється:

 • авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
 • ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку з органами Пенсійного фонду України, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу;
 • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Особи, які тимчасово проживають за межами України, мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року.

Непроходження фізичної ідентифікації є самостійною підставою для припинення виплати пенсії.

Одночасно з тим, Кабінет Міністрів України протягом 3 місяців з дати набрання чинності Законом має затвердити Порядок виплати пенсій на час тимчасового проживання за кордоном.

2. Нові правила зарахування періодів трудової діяльності до страхового стажу, здобутого у республіках колишнього Союзу РСР

Періоди трудової діяльності за межами України у республіках колишнього Союзу РСР зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні:

 • до 1 січня 1992 року — за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди;
 • з 1 січня 1992 року до дня набрання чинності даним Законом — якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Важливо! Зарахування трудового стажу, здобутого у республіках колишнього Союзу РСР, здійснюється особам, які проживають в Україні.

Пенсії, раніше призначені з урахуванням періодів трудової діяльності у республіках колишнього Союзу РСР, продовжують виплачуватися на попередніх умовах.

До страхового стажу не зараховуються періоди трудової діяльності за межами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та на тимчасово окупованих територіях України після 19 лютого 2014 року, якщо особа після 19 лютого 2014 року:

 • проходила військову службу (службу) у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, поліції, інших військових формуваннях, перебувала на посадах державної служби, на посадах в органах місцевого самоврядування у відповідних органах (формуваннях) Російської Федерації,
 • добровільно займала посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, утворених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора, в незаконних судових або правоохоронних органах,
 • добровільно брала участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, утворених на тимчасово окупованій території, та/або у збройних формуваннях держави-агресора.

3. Нові правила зарахування періодів трудової діяльності до страхового стажу, здобутого за кордоном

У разі відсутності необхідного страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком до страхового стажу включаються періоди роботи особи в іншій державі (за наявності) у календарному обчисленні, за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) згідно із законодавством відповідної держави.

Кабінет Міністрів України протягом 3 місяців з дати набрання чинності Законом має затвердити Порядок підтвердження та зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи).

4. Новий порядок підтвердження неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно з цим Законом проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.

У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та Російської Федерації неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації підтверджується повідомленням про це органу Пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії».

5. Запроваджено нові підстави припинення виплати пенсії:

 • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
 • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в установленому законом порядку;
 • у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
 • у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

6. Нові правила зарахування періодів військової служби до вислуги років військовослужбовців для призначення пенсії

Особам, які проживають в Україні, до вислуги років для призначення пенсії зараховується військова служба (служба):

 • У період до 1 січня 1992 року — у Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР.

Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у такому випадку обчислюється за законодавством колишнього Союзу РСР, що діяло до 1 січня 1992 року.

 • У період з 1 січня 1992 року — у Збройних Силах, органах внутрішніх справ, поліції, органах державної безпеки, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства держав, які входили до складу колишнього Союзу РСР, якщо зарахування таких періодів до вислуги років передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у такому випадку обчислюється за законодавством відповідної держави, на території якої військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, проходили військову службу (службу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

До вислуги років не зараховуються періоди військової служби (служби) з 19 лютого 2014 року:

 • у Збройних Силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, поліції, інших військових формуваннях, перебування на посадах державної служби, на посадах в органах місцевого самоврядування у відповідних органах (формуваннях) Російської Федерації,
 • періоди добровільної роботи на посадах, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, утворених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора, у незаконних судових або правоохоронних органах,
 • добровільної участі у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, утворених на тимчасово окупованій території, та/або у збройних формуваннях держави-агресора.

Для окремих категорій працівників правоохоронних та прирівняних до них органів час їхнього навчання (незалежно від форми здобуття освіти) у закладах освіти (крім навчання у закладах спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю, військових навчальних закладах та навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на службу або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.

Важливо! Пенсії, раніше призначені в Україні з урахуванням періодів військової служби в республіках колишнього Союзу РСР, в тому числі РФ, продовжують виплачуватися на попередніх умовах.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова МК профспілки                               Олександр ДЗЮБА

Tagged . Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*