Лист 09.05.2024 № 155 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці хто розробляє інструкції з охорони праці та що вони містять

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці хто розробляє інструкції з охорони праці та що вони містять.

              Кожен суб’єкт господарювання забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочих місцях.

Інструкція містить обов’язкові для дотримання працівниками вимог з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією.

Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Затверджуються інструкції роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками.

Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов’язковим. Порушення працівником цих вимог розглядається роботодавцем як порушення нормативно-правових актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Інструкції розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, головних спеціалістів. Загальне керівництво розробленням (переглядом) інструкцій покладається на роботодавця.

Інструкції мають складатися з таких розділів:

  • Загальні положення
  • Вимоги безпеки перед початком роботи
  • Вимоги безпеки під час роботи
  • Вимоги безпеки після закінчення роботи
  • Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Інструкції, які вводяться в дію на підприємстві, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві та видаються службою охорони праці з реєстрацією у відповідному журналі.

Примірники інструкцій видаються працівникам безпосередніми керівниками робіт під час проведення первинного інструктажу. У кожного керівника структурного підрозділу підприємства має бути у наявності комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт.

Перегляд інструкцій проводиться не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, не рідше ніж один раз на 3 роки.

 

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Tagged . Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*