Лист № 102 від 29.04.2020р., надає інформацію щодо розгляду звернення ЦК Профспілки від 24.03.2020 № 02-5/211 до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Л.Л. Денісової стосовно Конституційного подання до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу третього частини другої статті 22 та підпунктів 1, 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-ІХ.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо розгляду звернення ЦК Профспілки від 24.03.2020 № 02-5/211 до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Л.Л. Денісової стосовно Конституційного подання до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу третього частини другої статті 22 та підпунктів 1, 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-ІХ. На виконання рішення президії з дотриманням норм законодавства фахівцями ЦК Профспілки підготовлено правове обґрунтування невідповідності положень Закону приписам статей 1, 3, 8, 19, 22, 24, 43, 58, 64 Конституції України, міжнародним правовим актам, яке використовувалося при підготовці зазначеного питання.

У зверненні ЦК Профспілки також зазначалося про направлення до Конституційного Суду України Конституційного подання 56 народних депутатів України від 18 березня 2020 року № 44/18-03 «Щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX, в якому також порушується питання конституційності положень статті 22 Закону № 463-IX щодо укладення строкових трудових договорів з педагогічними працівниками пенсійного віку.

Профспілка підтримує справедливі вимоги спілчан щодо скасування зазначених дискримінаційних положень новоприйнятого Закону, що звужують права на працю педагогічних працівників, які отримують пенсію за віком, припинення з ними до 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів та укладення замість них строкових на 1 рік.

Профспілкою у зверненні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наведено детальний аргументований правовий аналіз щодо невідповідності оскаржуваних положень Закону Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законам України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а також Конвенціям та Рекомендаціям Міжнародної організації праці.

ЦК Профспілки підтримує постійний контакт з керівництвом та посадовими особами Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який забезпечує діяльність Уповноваженого.

За дорученням Уповноваженого відкрито провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР актом реагування.
Уповноваженого є Конституційне подання до Конституційного Суду України щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) закону України чи іншого правового акта Верховної Ради України.

За результатами розгляду звернення Уповноважений відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина (ст. 17 Закону).

За процедурою розгляду провадження, у справі щодо підготовки Конституційного подання у відповідності до положень зазначеного Закону та організаційно-розпорядчих документів Секретаріату, направлено інформаційні запити щодо надання висновків з порушеного питання до відповідних центральних органів виконавчої влади, наукових та судових установ, вищих юридичних закладів освіти, залучення в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав i свобод людини науковців, експертів, представників громадських організацій тощо.

Зазначена процедура, яка має завершиться отриманням відповідей на запити Уповноваженого, підготовкою проекту Конституційного подання, його підписанням Уповноваженим та направленням до Конституційного Суду України, за інформацією представників Секретаріату триватиме від двох до трьох місяців.

ЦК Профспілки продовжуватиме співпрацювати з представниками Секретаріату у провадженні по справі щодо підготовки Конституційного подання Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу третього частини другої статті 22 та підпунктів 1, 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-ІХ та інформувати про проведену роботу виборні органи та членів Профспілки.

Додатки:

1. Лист ЦК Профспілки від 24.03.2020 на 2 арк.
2. Правовий висновок ЦК Профспілки на 7 арк.

 

Голова МК профспілки О. Дзюба

Завантажити (PDF, 408KB)

Завантажити (DOCX, 15KB)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.