Лист № 109 від 06.05.2020р., надає інформацію про роз’яснення МОН щодо переведення педагогів на строкові трудові договори.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про роз’яснення МОН щодо переведення педагогів на строкові трудові договори.

Згідно зі ст. 22 Закону України “Про повну загальну середню освіту” педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, мають працювати на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону визначено, що набрання чинності Законом «Про повну загальну середню освіту» є підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України («підстави, передбачені іншими законами»).
До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються.
На запит профспілкової сторони Директорат шкільної освіти Міністерства освіти і науки України в листі від 26.02.2020 року вказав, що «педагогічний працівник, який отримує пенсію за віком, може бути звільнений у 2020 році лише у випадку небажання продовжувати свою педагогічну діяльність на основі строкового трудового договору (контракту)». Це означає, що переведення педагогічних працівників пенсійного віку з безстрокового на строковий трудовий договір має відбуватися без звільнення та подальшого прийому на роботу. За таких умов педагогічні працівники не втрачатимуть грошову допомогу на оздоровлення.
Згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП про зміну істотних умов праці працівника потрібно повідомити не пізніш як за 2 місяці.
У листі № 1/9-201 від 08 квітня 2020 року МОНУ рекомендує повідомляти працівників про переведення на строковий трудовий договір не пізніше ніж за два місяці до дня видання наказу про переведення (але не пізніше 30 квітня). Таке повідомлення може відбуватися у будь-який зручний і доступний спосіб, у тому числі шляхом надсилання на адресу педагогічного працівника рекомендованого листа з повідомленням про вручення. Наказ про переведення видається керівником закладу освіти виключно на підставі згоди працівника на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору. Така «згода» має бути надана шляхом написання педагогічним працівником відповідної письмової заяви, або шляхом підписання ним письмового строкового трудового договору (у разі, якщо керівник закладу освіти запропонував підписання такого договору), або в будь-який інший зручний спосіб, погоджений між педагогічним працівником і керівником закладу освіти.
Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. До 1 липня 2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, – на один рік) без проведення конкурсу. У разі їх незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору – звільнити їх згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
Після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 39 цього Закону». З особою, яка отримує пенсію за віком, але стала переможцем конкурсу, контракт укладається строком на шість років (або на два роки, якщо ця особа обійматиме посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Досягнення пенсійного віку керівником закладу освіти, з яким укладено контракт на визначений строк, не є підставою дострокового припинення строку дії контракту.
При цьому, позиція Профспілки освітян залишається незмінною: ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ – ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ! У березні 2020 року 56 народними депутатами України подано конституційне подання до Конституційного суду України «Щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX».

                 Голова МК профспілки                                                                                       О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.