Лист 11.04.2023 № 113 надає інформацію ЦК Профспілки про відповідальність за втручання у діяльність Профспілок.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію ЦК Профспілки про відповідальність за втручання у діяльність Профспілок.

               ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надав роз’яснення територіальній організації Профспілки щодо правомірності втручання голови районної ради в статутну діяльність професійних спілок.

Відповідно до статті 36 Конституції України  громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів.

Статтею 3 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначено, що дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об’єднань профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об’єднання, а також на державні органи та органи місцевого самоврядування.

Професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні (стаття 12 Закону).

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань.

Згідно з положеннями статей 14, 15 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки та їх об’єднання діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

У зверненні голови районної організації Профспілки наводиться інформація про те, що голова районної ради вимагає об’єднати всі профспілки району в одну спільну профспілку. Такі дії посадової особи органу місцевого самоврядування, з урахуванням фактичних обставин, можна розцінити як втручання у статутну діяльність організацій профспілки, і в такому випадку підлягають застосуванню наведені вище норми законодавства щодо гарантій діяльності профспілок.

Зазначаємо також, що статтею 46 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об’єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об’єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Так, статтею 170 Кримінального Кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок або їх органів – виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Перешкоджання законній діяльності профспілок або їх органів може виразитися, зокрема, в незаконному втручанні в організацію та порядок проведення зборів, конференцій, інших заходів, які проводяться профспілками відповідно до закону; примусовому створенню профспілкових організацій та їх об’єднань  тощо.

Голова МК профспілки                                                          О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.