Лист 11.04.2023 № 117 надає інформацію Управління Держпраці щодо строків виплати заробітної плати під час воєнного стану.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці щодо строків виплати заробітної плати під час воєнного стану.

                Заробітна плата виплачується працівникам регулярно у робочі дні y строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Вимоги статті 115 КЗпП та статті 24 Закону від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» щодо строків виплати зарплати на період дії воєнного стану не зупинено. Тобто роботодавці зобов’язані виплачувати зарплату працівникам у строки, встановлені в колективному договорі або внутрішньому акті роботодавця.

Водночас, згідно зі статтею 115 КЗпП, виплата зарплати має виплачуватися: не рідше 2 разів на місяць; через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів — не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі виплати зарплати двічі на місяць це має відбуватися з 1 по 15 число та з 16 по 30 (31) число. Таким чином, граничні строки виплати зарплати — не пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця, не пізніше 7 числа наступного місяця за другу половину.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX, заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо це відбувається внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Голова МК профспілки                                                       О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.