Лист 11.04.2024 № 119 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про розподіл навчального навантаження у закладах загальної середньої освіти.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію про розподіл навчального навантаження у закладах загальної середньої освіти.

              Згідно зі ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типу і форм власності – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Окрім педагогічного навантаження вчителя на тарифну ставку, яка становить 18 навчальних годин на тиждень, робочий час включає інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів; завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками тощо.

Чинним законодавством не встановлені мінімальне та максимальне педагогічне навантаження.

Відповідно до педагогічного навантаження, учителеві (як і іншим педагогічним працівникам) встановлюється ставка заробітної плати (розділ VI «Порядок нарахування заробітної плати працівникам закладів і установ освіти» Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102).

Згідно з п. 63 зазначеної Інструкції, навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, при наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі, з дотриманням при цьому Кодексу законів про працю України (КзпП України).

Відповідно до вимог ст.32 КЗпП України, про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановленням або скасуванням неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівника необхідно повідомити не пізніше, ніж за два місяці.

Статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту» визначено, що розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому закладі здійснюється його керівництвом і затверджується відповідним органом управління освітою. Причому п.2 цієї статті встановлено, що педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за його згодою.

У разі, якщо немає можливості забезпечити педагогічного працівника навчальним навантаженням на ставку, а працівник не погоджується на роботу з меншим навантаження, трудовий договір з ним припиняється на підставі відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП України).

Прямий обов’язок керівника закладу освіти – доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році, передбачено нормою «е» пункту 20 «Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 р. № 455. У випадку повної відсутності можливості забезпечити педагогічного працівника навчальним навантаженням питання вирішується шляхом скорочення чисельності штату працюючих (з дотриманням чинного порядку звільнення).

Що повинні пам’ятати члени профспілкового комітету первинної профспілкової організації закладу освіти при погодженні розподілу навчального навантаження:

Згідно ст. 24 Конституції України та ст. 2-1 КЗпП України України забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від соціального і майнового стану, статі та з інших обставин. Працівників закладу заборонено розподіляти на пенсіонерів та не пенсіонерів, забезпечених матеріально та тих, хто знаходиться у скрутному фінансовому становищі, багатодітних та одиноких, спеціалістів вищої категорії та без категорії тощо. Є працівники, які наділені однаковими правами щодо реалізації свого права на працю. На 3- вчителів з одного предмету кількість годин з даного предмету треба розділити однаково. Якщо всі навантажені на ставку, а години з даного предмету ще є, то у такому випадку можна ці години надати тому працівнику, який дає більш якісні знання учням.

Керівні працівники та інші можуть вести викладацьку роботу. Це не означає, що їм зобов’язані надавати години викладання, якщо вчителі-предметники не навантажені на ставку.

Згідно ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічний працівник – це особа яка має відповідну педагогічну освіту. Навантажувати вчителя треба викладанням предмету з якого він отримав освіту (у ВНЗ, на курсах підвищення кваліфікації).

Враховувати умови трудового договору. Так, особа прийнята вчителем географії має право претендувати на години викладання географії. Якщо вона за дипломом також фахівець з викладання хімії, вона може прохати надати часи хімії, якщо особа, прийнята вчителем хімії має навантаження на ставку та не бажає додатково викладати години з даного предмету. Якщо ж вчитель прийнятий як вчитель географії та хімії, він має права вимагати, щоб йому, при наявності годин, надали можливість викладати ці два предмета.

Згідно Галузевої, обласної, міської угод: залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу освіти, працівників інших установ і організацій можливо тільки тоді, коли штатні педагогічні працівники забезпечені педагогічним навантаженням на ставку. Не можна укладати строкові трудові договори з вчителями на навчальний рік, якщо вчителі, які прийняті за безстроковим трудовим договором мають навантаження менш ніж на ставку.

Встановлення неповного робочого часу працівникам (у тому числі педагогічним) регулюється ст. 56 Кодексу законів про працю України. Так, за угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом (у даному випадку – директором закладу освіти) може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Причому прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку стосовно встановлення неповного робочого часу має бути задоволене. Одностороннє бажання педагогічного працівника без зазначених поважних причин працювати з неповним навчальним навантаженням може розцінюватися як порушення умов трудового договору.

Без згоди вчителя на нього не можна покласти обов’язки класного керівника. Згідно з п.2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09. 2000 р. № 434, обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. Тільки в окремих випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

Голова МК профспілки                                  Олександр ДЗЮБА

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.