Лист № 116 від 19.05.2020р., щодо скорочення груп у дошкільних навчальних закладах міста.

Головам ППО

Шановні керівники!
У зв’язку з чисельними зверненнями членів профспілки-працівників закладів дошкільної освіти міста Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького звертається до Вас з питання щодо скорочення груп у дошкільних навчальних закладах міста.

Згідно пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту» держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти), а також сприяє розвиткові та збереженню мережі закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
Відповідно до пункту 2 статті 14 Закону («Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:
– для дітей віком до одного року – до 10 осіб;
– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
– різновікові – до 15 осіб;
– з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
– в оздоровчий період – до 15 осіб;
– в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами»).
У пункті 2 статті 19 Закону зазначено, що органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:
– забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти (абзац другий);
– створюють умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти (абзац шостий);
– створюють умови для розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності (абзац дев’ятий).
Згідно статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор.
Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами цього закладу. Педагогічна рада створюється в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.
Зважаючи на вище викладене, питання щодо скорочення груп має бути колегіальним рішенням, не порушувати норми Закону України «Про дошкільну освіту» та обов’язково погоджене з профспілками.
Голова МК профспілки О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.