Лист 12.08.2022 № 189 надає відповіді на актуальні питання.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає відповіді на актуальні питання.

Працівниця виїхала за межі України в березні. Їй була надана відпустка без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану. Чи враховується фактично використана працівницею кількість днів відпустки до 90 календарних днів?
Ні, обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати встановлені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо оптимізації трудових відносин». Відповідно, облік 90 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати
обліковується з дати набуття чинності зазначеним Законом.

Чи можна не відпрацьовувати два тижні у разі звільнення за власним бажанням під час воєнного стану?
  В умовах воєнного стану можливо розірвання трудового договору в строк, який просить працівник за умови існування загрози для його життя і здоров’я. Працівника треба звільнити з роботи у строк, який визначений у його заяві.

Чи може роботодавець надати невикористані відпустки за попередні роки?
 
Так, може. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). Але це його право, а не обов’язок.

Вихід із декретної відпустки під час війни
 Жодні особливості виходу працівника на роботу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку під час воєнного
стану законодавством не визначені. Отже, порядок оформлення виходу працівниці з декретної відпустки, як і раніше, залежить від того, чи виходить
жінка з декретної відпустки достроково чи після повного закінчення відпустки для догляду за дитиною.

Голова МК профспілки                              О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.