Лист 12.10.2022 № 259 надає інформацію про збереження середнього заробітку педпрацівникам, які служать за контрактом та обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Головам ППО

                Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про збереження середнього заробітку педпрацівникам, які служать за контрактом та обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

             Міністерство освіти і науки листом від 06.09.2022 р. № 1/10241-22 надало роз’яснення щодо збереження середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які призвані на військову службу. Зауважуємо, що частина друга статті 57 Закону України «Про освіту» передбачає збереження попереднього середнього заробітку за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється відповідно до Порядку, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

Звертаємо увагу, що у частині другій статті 57 Закону України «Про освіту» дещо вужче коло осіб, за якими зберігається середній заробіток, ніж було передбачено у частині третій статті 119 Кодексу законів про працю України.

Щодо обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, то відповідно до статті 9 Закону України «Про відпустки» (із змінами, внесеними Законом України від 01.07.2022 р. № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин», що набрав чинності 19 липня 2022 року) до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і посада на підприємстві на час призову. Таку саму думку висловило і Мінекономіки в листі від 04.10.2022 р. № 4711-06/68341-09. Мінекономіки просить лист від 27.09.2022 р. № 4711-06/66974-03 вважати неактуальним.

Голова МК профспілки                                                          О. ДЗЮБА

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.