Лист 13.06.2023 № 194 надає інформацію Управління Держпраці чи можливе звільнення працівника у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків за порушення якого було застосовано дисциплінарне стягнення.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи можливе звільнення працівника у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків за порушення якого було застосовано дисциплінарне стягнення.

                Право громадян на працю забезпечується державою, а трудовий договір може бути розірваний лише з підстав і в порядку, передбачених трудовим законодавством (статті 2, 36, 40, 41 КЗпП України). Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника передбачені статтями 40, 41 КЗпП України. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 КЗпП України трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний у випадках одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами.

Під разовим порушенням необхідно розуміти таку протиправну поведінку, що є обмеженою в часі та вчиненою саме одноразово (одну дію або бездіяльність). Не є одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків тривале, неналежне «керування» роботою установи, ослаблення контролю за робою підлеглих тощо. Аналогічний висновок викладено у постановах Верховного Суду від 06 жовтня 2021 року у справі № 305/1001/18 (провадження № 61-3286св21), від 28 липня 2022 року у справі № 216/3852/20 (провадження № 61-2822св22).

Положення статті 149 КЗпП України зобов’язують до прийняття рішення про звільнення керівника за одноразове грубе порушення трудових обов’язків витребувати у нього письмові пояснення. Не можна звільнити за порушення, яке вже потягнуло застосовування інших видів дисциплінарних стягнень.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган, в силу частини третьої статті 149 КЗпП України, повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Отже, рішення про звільнення працівника на підставі пункту 1 частини першої статті 41 КЗпП України може бути прийняте роботодавцем за наявності сукупності таких умов:

1) суб’єктом дисциплінарної відповідальності може бути певна категорія працівників;

2) для застосування цієї норми закону потрібно встановити факт порушення працівником своїх трудових обов’язків;

3) порушення повинно бути одноразовим і грубим;

4) рішення про звільнення працівника може прийняти лише уповноважена на те особа (постанова Верховного Суду від 16.12.2022 р. у справі № 761/34905/20).

Голова МК профспілки                                                       О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.