Лист № 139 від 27.05.2021р., надає інформацію про перенесення вихідних днів у період відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про перенесення вихідних днів у період відпустки.

Які терміни виходу на роботу працівника, який на час перенесення на підприємстві вихідних днів знаходився у відпустці.

Тривалість відпусток визначається Законом України «Про відпустки» (далі — Закон), іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях (ч. 1 ст. 5 Закону).

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 цього Закону), не враховуються (ч. 2 ст. 5 Закону). При цьому треба врахувати вимоги статті 67 Кодексу законів про працю України згідно якої при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.

У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73 Кодексу законів про працю України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборчим органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

А у випадку, коли підприємством, під час знаходження працівників у щорічній відпустці, було перенесено вихідні дні то вони включаються до щорічної відпустки, оскільки вони не є святковими та неробочими. Тому працівники повинні виходити на роботу з відпустки на наступний день після її закінчення.

Голова МК профспілки                                                             О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.