Лист 14.03.2024 № 84 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел про право та обов’язок представників адміністрації навчального закладу відвідувати заняття, які проводять вчителі.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію юриста Лілії Орел про право та обов’язок представників адміністрації навчального закладу відвідувати заняття, які проводять вчителі.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про освіту» академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом. Директор школи (заступник з навчально-виховно роботи) може у бідь-який час прийти на урок до вчителя – представники адміністрації мають право і обов’язок відвідувати уроки, які проводять вчителя, але вчитель має бути про це заздалегідь попереджений, такі відвідування мають проводитися відповідно до плану внутрішкільного контролю, вчитель має знати мету відвідування його уроку. Представник адміністрації закладу має зайти до класу до початку навчального заняття і вийти після його закінчення.

Отже, керуючись вищевикладеним:

  1. Адміністрація закладу має право відвідувати уроки вчителя, але обов’язково відповідно до змісту плану внутрішкільного контролю. Вчитель має знати мету відвідування його уроку.
  2. Вчитель має академічну свободу, а керівник закладу зобов’язаний забезпечити право реалізації академічної свободи.

Голова МК профспілки                                        Олександр ДЗЮБА

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.