Лист № 14 від 21.01.2021р., надає інформацію про оплати праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо  питань оплати праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою.

Пунктом 1 розділу V «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою» Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8, встановлено, що оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти. Одним із актів, які регулюють питання оплати праці педагогічних працівників закладів освіти, є Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №102.

Оплата за години індивідуальної роботи здійснюється відповідно до п.68 Інструкції, яким передбачено, що місячна заробітна плата педагогічних працівників визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Відповідно до пункту 73 Інструкції №102 погодинна оплата праці педагогічних працівників навчальних закладів допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин педагогічних працівників, яке тривало не більше двох місяців. Отже, огодинна оплата праці при нарахуванні заробітної плати вчителям, які ведуть індивідуальне навчання з учнями більше двох місяців, застосовуватися не може. Таким чином, при оплаті праці педагогічних працівників, яким було встановлено години індивідуального навчання, в період канікул має застосовуватися п. 71 Інструкції №102, згідно з яким оплата праці педагогічних працівників за час роботи в період канікул провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Разом з тим, на місцях у випадку встановлення годин індивідуальної роботи впродовж навчального року часто виникають питання щодо нездійснення оплати за години індивідуального навчання, під час літніх канікул, що не співпадають з відпусткою працівника.

У пункті 63 Інструкції зазначено, що обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти визначається один раз на рік окремо по півріччях. Тарифікаційні списки затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління (пункт 4 Інструкції). Зарахування на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться зазвичай до початку навчального року. Переведення на індивідуальну форму може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації (пункт 4 Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти). Отже, у разі переведення учня протягом навчального року на індивідуальну форму навчання, керівник закладу видає наказ про переведення, з відповідним внесенням змін до тарифікаційного списку. Щодо оплати праці вчителю під час канікул, які не збігаються з його відпусткою, то відповідно до пункту 71 Інструкції за час роботи в період канікул оплата, праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул. При цьому слід зазначити, що період канікул не є вихідними днями для педагогічних працівників закладу. Умови роботи педагогічних працівників в канікулярний період установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти та наказами керівника. В цей період вчитель здійснює організаційну, методичну або іншу роботу за окремим планом».

Голова МК профспілки                                                     О. Дзюба

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.