Лист № 142 від 31.05.2021р., надає інформацію про проведення медичних оглядів при прийомі на роботу.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про проведення медичних оглядів при прийомі на роботу.

            Згідно з ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. та повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу.

Ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2654 визначено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового огляду осіб віком до 21 року. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігають робоче місце (посаду) і середній заробіток.

Працівники підприємств, чия професійна або інша діяльність пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити розповсюдження інфекційних захворювань і виникнення харчових отруєнь, зобов’язані проходити медичний огляд, який називається профілактичним, мета такого медогляду — запобігти розповсюдженню інфекційних і небезпечних захворювань серед населення.

Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством (ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645).

Кухарі, педагогічні працівники  відносяться до категорій працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам (п. 5 Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559).

В роботодавця виникає питання: коли саме видавати наказ про прийняття на роботу працівника, якій має пройти попередній (при прийнятті на роботу) медогляд: до чи після проходження ним медогляду.

Особа, яка має намір обійняти посаду, перебуває у статусі, так би мовити, «кандидата» на роботу. Саме в цьому статусі вона й повинна пройти профілактичний попередній (при прийнятті на роботу) медогляд. Тільки після одержання результатів такого медогляду роботодавець вирішує питання чи укладати трудовий договір з конкретною особою, чи ні.

Адже роботодавець повинен відмовити особі, що бажає працевлаштуватися, якщо не видано медичний висновок, згідно з чим запропонована робота протипоказана за станом здоров’я на підставі ч. 3 ст. 22 і ч. 6 ст. 24 КЗпП, якими забороняється укладання трудового договору з громадянином, кому за медичним висновком запропонована робота, протипоказана за станом здоров’я.

А на підставі позитивного результату обов’язкового попереднього медичного огляду роботодавець видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу та повідомляє ДФС до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Нагадаємо, що попередній, також як і інші види обов’язкових медичних оглядів, роботодавець організовує за рахунок власних коштів.

Чи потрібно організовувати медогляди працівників під час карантину?

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 р. № 540 не вносились зміни до вищезазначених законодавчих актів щодо зупинення (призупинення) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Міністерством охорони здоров’я України не вносились зміни до Порядку медичних оглядів щодо зупинення (призупинення) медичних оглядів вищезазначених окремих категорій працівників.

Враховуючи викладене, медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, що потребують професійного добору, щорічні обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року мають проводитись.

Нагадаємо, що роботодавець несе відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів.

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.