Лист 15.06.2023 № 198 надає інформацію щодо академічних і астрономічних годин для педагога.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо академічних і астрономічних годин для педагога.

Основа робочого часу вчителя — це педагогічне навантаження, яке становить 18 год на тиждень(ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV).Саме за таку кількість годин учителю виплачують ставку зарплати(п. 64 Інструкції № 102).Необхідно правильно розуміти, що 18 годин на ставку — це не норма, а нормована частина робочого часу, що є базовою вихідною величиною для подальших розрахунків навчального навантаження та оплати праці. При цьому не слід плутати тривалість навчального часу (уроку) з тривалістю робочого часу вчителя.

Навчальний час, тобто тривалість уроку, вимірюється в академічних годинах і використовуються виключно для планування та обліку навчально-виховного процесу. Як передбачено абз.11 п. 64 Інструкції № 102, тривалість уроків встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хв).

Робочий час для будь-яких працівників, включаючи вчителів, вимірюється в астрономічних годинах. Так, згідно забз.11 п. 64 Інструкції № 102ставки зарплати педагогам встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах(60 хв).При цьому перерви між уроками є перервою в навчальному часі для учнів, але не є перервою в робочому часі для вчителя. Тривалість перерв встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою ані для зменшення норми часу, передбаченого на вивчення предмета, ані для зменшення норми часу для оплати. Збільшення кількості уроків через зменшення їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого вчителю при тарифікації. Отже, норму робочого часу на тиждень, кількість годин навчального навантаження для цілей обліку робочого часу та оплати праці вимірюють в астрономічних годинах.

Слід пам’ятати, що робочий час учителя включає не тільки навчальну роботу, але й іншу педагогічну діяльність, передбачену його посадовими обов’язками. Ось далеко не повний її перелік: підготовка до уроків, класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами, індивідуальна, позакласна робота з дітьми, робота з батьками тощо. Зайнятість вчителя в цій частині робочого часу нормативно не нормована. І хоча деякі з додаткових видів діяльності оплачують (наприклад, класне керівництво, перевірку зошитів) у відсотковому відношенні до тарифної ставки, але без урахування часу, витраченого на їх виконання.

Підкреслимо: оскільки оплата праці вчителя здійснюється відповідно до обсягу його педагогічного навантаження, то в табелі обліку використання робочого часу проставляють години педагогічної роботи відповідно до розкладу занять(див.листМінсоцполітикивід 30.06.2011 р. № 212/13/116-11). 

ВИСНОВОК. Ставку зарплати вчителю встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). До робочого часу при цьому включають короткі перер­ви (зміни) між уроками. Тривалість уроку 45 (40 або 35 хв) встановлена тільки для учнів, тому перерахунок робочого часу вчителів в академічні години не виконують ні протягом навчального року, ні в канікулярний період.

Голова МК профспілки                                                        О. ДЗЮБА

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.