Лист 15.09.2022 № 229 надає інформацію чи може працівник при переведенні на нове місце роботи перевести дні невикористаної відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію чи може працівник при переведенні на нове місце роботи перевести дні невикористаної відпустки.

               Питання було чітко врегульовано нормами законодавства, але нещодавно відбулися зміни, обумовлені військовим станом у країні. Державні гарантії права на відпустки працівників, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначають Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) з урахуванням вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі — Закон № 2136).

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду є підставою для припинення трудового договору (пункт 5 статті 36 КЗпП). Відповідно на новій роботі працівник укладає інший трудовий договір. На вимогу воєнного часу та обставин, які склалися в країні у зв’язку з військовою агресією російської федерації, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-ІХ, який набрав чинності з 19 липня 2022 року, внесено зміни до КЗпП, зокрема виключено статтю 81, якою було передбачено, що за бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону № 2136 у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону № 504.

Тобто, на сьогодні у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 83 КЗпП та стаття 24 Закону № 504).

Голова МК профспілки                                                        О. Дзюба

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.