Лист 15.12.2022 № 331 надає інформацію про способи подання заяви про звільнення за власним бажанням.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про способи подання заяви про звільнення за власним  бажанням.

 Розірвання трудового договору за статтею 38 КЗпП України є різновидом припинення трудових відносин в односторонньому порядку. Для припинення трудового договору за цією підставою не має значення, чи була погоджена ця ініціатива з роботодавцем та чи згідний він з такою вимогою робітника. Трудові відносини припиняються незалежно від того, чи видано роботодавцем наказ про звільнення працівника, чи не вчинено такої дії.

Відсутність такого наказу не зобов’язує працівника надалі виконувати покладені на нього трудові обов’язки та не продовжує дії трудового договору. Такий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 12.04.2018 р. у справі № 545/2544/13 (провадження № 61-678св17), від 04.05.2022 р. у справі № 761/16900/21 (провадження № 61-12562св21).

Своє бажання щодо звільнення за статтею 38 КЗпП України працівник оформлює у письмовій довільній формі. Спосіб подання заяви на звільнення законодавством не обмежується. Отже, заяву можна надати особисто роботодавцю, надіслати поштою чи телеграмою.

Відмова у звільненні є порушенням законодавства про працю, проте факт небажання роботодавця звільняти працівника треба підтвердити. Отже, у разі подання заяви про звільнення за власним бажанням працівникові потрібно надати документи, що підтверджують факт подання такої заяви та отримання її роботодавцем.

Надіслання поштовим засобом зв’язку на адресу роботодавця заяви про звільнення за власним бажанням, хоча і є можливим варіантом сповіщення роботодавця про свої наміри працівником, проте без встановлення факту отримання ним такої заяви не свідчить про припинення між сторонами трудових відносин з дня надіслання такої заявив обумовлений у ній строк.

Аналогічних за змістом висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 22.04.2020 р. у справі № 187/1469/18 (провадження № 61-363св20), від 27.07.2021 р. у справі № 552/3400/19 (провадження № 61-6056св20).

Голова МК профспілки                                                       О. ДЗЮБА         

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.