Лист № 156 від 10.06.2020р., надає приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпускних.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпускних.

Розглянемо практичні приклади та найпоширеніші ситуації визначення розрахункового періоду, а також порядок включення виплат у середній заробіток для оплати часу відпусток.

Працівник пропрацював на підприємстві менше року

Приклад 1

Працівницю, яка має двох дітей віком до 15 років, прийнято на роботу 18.02.2019 р. Відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон про відпустки), у перший рік роботи на підприємстві за її бажанням їй надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні з 20.05.2019 р. (до настання шестимісячного терміну безперервної роботи). Протягом роботи на підприємстві працівниці нараховували зарплату в розмірі місячного окладу — 5000,00 грн згідно зі штатним розписом. Усі робочі дні відпрацьовані повністю.

У цьому випадку середня зарплата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи на підприємстві, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка.

Розрахунковим для розрахунку відпускних буде період із 01.03.2019 р. по 30.04.2019 р.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (без святкових днів):
30 к. дн. + 29 к. дн. = 59 к. дн.

Сумарний заробіток за розрахунковий період:
(5000,00 грн + 5000,00 грн) = 10 000,00 грн.

Середньоденна зарплата становитиме:
(10 000,00 грн): 59 к. дн. = 169,49 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки:
169,49 грн х 24 к. дн. = 4067,76 грн.

Працівник не відпрацював жодного повного місяця

Приклад 2

Працівника-інваліда (ІІІ гр. інвалідності) прийнято на роботу 11.03.2019 р., а з 15.04.2019 р. він іде в щорічну основну відпустку на 26 календарних днів (п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки). Протягом роботи на підприємстві працівнику нараховували зарплату в розмірі місячного окладу 3000,00 грн згідно зі штатним розписом.

У наведеному прикладі відсутній повністю відпрацьований місяць (з 1-го до 1-го числа), тому середня заробітна плата обчислюється відповідно до абз. 3 п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі —Порядок № 100) — зважаючи на встановлені йому в трудовому договорі тарифну ставку та посадовий (місячний) оклад.

Оскільки Порядком № 100 алгоритм для визначення в цьому випадку відпускних не прописаний, застосовуємо загальний алгоритм розрахунку середньої зарплати. Для визначення сумарного заробітку для обчислення середньої зарплати множимо встановлений працівнику оклад на дату оформлення відпустки на 12 місяців (загальний розрахунковий період для розрахунку відпускних).

Отже, сумарний заробіток становить:
3000,00 грн х 12 міс. = 36 000,00 грн.

Кількість календарних днів у 12-місячному розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 к. дн. = 355 к. дн.

Середньоденна зарплата становитиме:
36 000,00 грн : 355 к. дн. = 101,41 грн.

Сума оплати за 26 календарних днів щорічної відпустки — 2636,66 грн, у т. ч.:

  • за 16 к. дн. квітня — 1622,56 грн (101,41 грн х 16 к. дн.);
  • за 10 к. дн. травня — 1014,10 грн (101,41 грн х 10 к. дн.).

На розрахунковий період припадає відпустка без збереження заробітної плати

Приклад 3

Працівницю прийнято на роботу 02.06.2018 р., а з 03.06.2019 р. вона йде в щорічну основну відпустку на 24 календарних дні. Протягом роботи на підприємстві працівниці нараховувалася зарплата, виходячи з розміру місячного окладу 4500,00 грн згідно зі штатним розписом. Із 6 по 30 березня 2019 року працівниці надавалася відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами на підставі ст. 26 Закону про відпустки на 15 календарних днів. Зарплата за червень 2018 року – травень 2019 року — 51525,00 грн.

Час, протягом якого працівники згідно із чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Зокрема, це стосується часу відпустки без збереження заробітної плати за ст. 26 Закону про відпустки (лист Мінсоцполітики від 26.11.2012 р. № 1203/13/84-12).

Отже, розрахунковий період: 01.06.2018 р. – 31.05.2019 р.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком святкових і неробочих днів і днів, протягом яких працівниця не працювала у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати):
365 к. дн. – 10 к. дн. – 15 к. дн. = 340 к. дн.

Середньоденна зарплата:
51 525,00 грн : 340 к. дн. = 151,54 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки:
151,54 грн х 24 к. дн. = 3636,96 грн.

До речі, такий же порядок розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток застосовують, якщо в розрахунковому періоді працівник не трудився внаслідок простою підприємства не з вини працівника. Тобто такий період також виключатиметься з розрахункового періоду.

У розрахунковому періоді працівник трудився в режимі неповного робочого тижня

Приклад 4

Працівнику надається щорічна основна відпустка 24 календарних дні з 17.06.2018 р. Із 01.01.2019 р. працівнику наказом по підприємству встановлено неповний робочий тиждень (чотири робочих дні на тиждень, п’ятниця — додатковий вихідний). Протягом 2018 року працівнику нараховувалася зарплата в розмірі місячного окладу 3000,00 грн, а з 01.01.2019 р. — пропорційно відпрацьованому часу (2400,00 грн).

Час, протягом якого працівники згідно із чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Отже, у випадку коли працівник із незалежних від нього причин (наказом по підприємству працівники відділу, цеху тощо були переведені на роботу на умовах неповного робочого тижня у зв’язку з неможливістю забезпечити їх роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня) працював у режимі неповного робочого тижня, середньоденна заробітна плата для оплати часу відпусток провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів робочого року чи меншого фактично відпрацьованого періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, установлених законодавством (ст. 73 КЗпП), а також на кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював, при скороченому робочому тижні (лист Мінпраці від 07.08.2009 р. № 472/13/84-09).

Розрахунковим для розрахунку відпускних є період із 01.06.2018 р. по 31.05.2019 р.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком святкових і неробочих днів і днів, протягом яких працівник не працював, при скороченому робочому тижні (21 день):
365 к. дн. – 10 к. дн. – 21 к. дн. = 334 к. дн.

Сумарний заробіток за червень 2018 року – травень 2019 року — 33 000,00 грн.

Середньоденна зарплата:
33 000,00 грн : 334 к. дн. = 98,80 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки:
98,80 грн х 24 к. дн. = 2371,20 грн.

Приклад 5

За умовами прикладу 4 працівнику встановлено неповний робочий тиждень за його бажанням.

Якщо працівник трудиться на умовах неповного робочого тижня за власним бажанням (у зв’язку із сімейними обставинами, працює на підприємстві за сумісництвом тощо), нарахування середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадиться на загальних підставах відповідно до норм п. 7 Порядку № 100 (лист Мінпраці від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09). Отже, якщо працівник трудився на умовах неповного робочого тижня за власним бажанням, календарні дні, протягом яких працівник не трудився при неповному робочому тижні, не виключають із розрахунку середньої зарплати.

Тоді кількість календарних днів у розрахунковому періоді становитиме:
365 к. дн. – 10 к. дн. = 355 к. дн.

Середньоденна зарплата:
33 000,00 грн : 355 к. дн. = 92,96 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки:
92,96 грн х 24 к. дн. = 2231,04 грн.

У розрахунковому періоді виплачувалися виробничі премії

Приклад 6

Із 15.04.2019 р. працівнику надається частина щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів. Розрахунковий період для розрахунку відпускних: квітень 2018 року – березень 2019 року. За цей період працівнику нарахована зарплата в сумі 66 000 грн, у т. ч. виробнича премія за ІV квартал 2018 року — 6000,00 грн у січні 2019 року. У  квітні 2019 року — за І квартал 2019 року теж нарахована премія 6000,00 грн.

Виробничі премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату (п. 3 Порядку № 100, лист Мінсоцполітики від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11). Отже, під час обчислення відпускних премія, нарахована в січні 2019 року, ураховується в заробітку цього місяця. А от премія, нарахована у квітні 2019 року, хоча й виплачується за І квартал 2019 року (місяці якої входять до розрахункового періоду) до розрахунку середньої заробітної плати не потрапляє, адже ця премія за розрахунковою відомістю включатиметься в заробітну плату квітня 2019 року, який не входить до розрахункового періоду.

Таким чином, кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком святкових і неробочих днів):
365 к. дн. – 10 к. дн. = 355 к. дн.

Середньоденна зарплата:
66 000,00 грн : 355 к. дн. = 185,92 грн.

Сума відпускних за 14 календарних днів щорічної відпустки:
185,92 грн х 14 к. дн. = 2602,88 грн.

У розрахунковому періоді виплачувалася одноразова винагорода за підсумками роботи за попередній рік

Приклад 7

Із 15.10.2018 р. працівник трудиться на підприємстві. Із 13.05.2019 р. йому надається відпустка тривалістю 12 календарних днів. Розрахунковий період для обчислення відпускних: листопад 2018 року – квітень 2019 року. За цей період працівнику нарахована заробітна плата в сумі 36 000,00 грн. У січні 2019 року йому також нарахована винагорода за результатами роботи за 2018 рік у сумі 3000,00 грн.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається в середній заробіток шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої у поточному році за попередній календарний рік (абз. 2 п. 3 Порядку № 100).

Отже, для обчислення суми відпускних річна винагорода включатиметься в заробіток для обчислення середньої зарплати в частині, що дорівнює 1/12 премії до кожного місяця розрахункового періоду:
3000,00 : 12 х 6 = 1500,00 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (листопад 2018 року – квітень 2019 року):
30 к. дн. + 31 к. дн. + 29 к. дн. + 28 к. дн. + 30 к. дн. + 29 к. дн. = 177 к. дн.

Сумарний заробіток для розрахунку відпускних становитиме:
36 000,00 грн + 1500,00 грн = 37 500,00 грн.

Середньоденна зарплата:
37 500,00 грн : 177 к. дн. = 211,86 грн.

Сума відпускних за 12 днів відпустки:
211,86 грн х 12 к. дн. = 2542,32 грн.

У розрахунковому періоді виплачувалась одноразова винагорода за підсумками роботи за поточний рік

Приклад 8

Працівника прийнято на роботу 10.09.2018 р. з окладом 8000 грн. У грудні 2018 року йому нарахована винагорода за результатами роботи за 2017 рік пропорційно відпрацьованому часу в сумі 4000,00 грн. Із 10.06.2019 р. працівник іде у відпустку на 24 календарні дні.

Оскільки така винагорода нарахована у 2018 році за результатами роботи 2018 року, вона не може враховуватися під час обчислення суми відпускних, оскільки не виконується умова абз. 2 п. 3 Порядку № 100: винагороду мають нарахувати в поточному році за минулий рік (листи Мінпраці від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 і від 24.06.2008 р. № 411/13/84-08).

Розрахунковим є період із 01.10.2018 р. по 31.05.2019 р.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком святкових і неробочих днів):
31 к. дн. + 30 к. дн. + 31 к. дн. + 29 к. дн. + 28 к. дн. + 30 к. дн. + 29 к. дн. + 28 к. дн. = 236 к. дн.

Сумарний заробіток за розрахунковий період:
8000,00 грн х 8 = 64 000,00 грн.

Середньоденна зарплата:
64 000,00 грн : 236 к. дн. = 271,19 грн.

Сума відпускних:
271,19 грн х 24 к. дн. = 6508,56 грн.

У розрахунковому періоді виплачувалися матеріальна допомога, одноразові заохочення та відпускні

Приклад 9

Працівниця, яка має двох дітей віком до 15 років, із 01.07.2019 р. іде у відпустку на 34 календарних дні (24 календарні дні щорічної відпустки та 10 календарних днів додаткової відпустки працівникам, які мають дітей). Розрахунковий період — із  01.07.2018 р. по 30.06.2019 р. Протягом розрахункового періоду не було періодів, коли їй повністю або частково зберігали середній заробіток. Але при цьому в розрахунковому періоді працівниці нараховано:

  • зарплату — 38 400,00 грн;
  • матеріальну допомогу за сімейними обставинами — 2500,00 грн;
  • виплату до ювілею — 1500,00 грн;
  • відпускні за щорічну відпустку за попередній рік — 2900,00 грн;
  • допомога на оздоровлення до відпустки — 1000,00 грн.

Згідно з нормою п. 4 Порядку № 100, не враховуються під час обчислення середньої зарплати одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо) і виплати, пов’язані з ювілейними датами, за сумлінну та бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо.

Матеріальна допомога не включається в розрахунок середнього заробітку як незарплатного (разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання), так і зарплатного характеру (що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом тощо). На цьому наполягає Мінпраці, зазначаючи, що матеріальна допомога, яка виплачується працівникам підприємства відповідно до колективного договору, не враховується під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток (лист Мінпраці від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05).

Таким чином, не враховуються під час розрахунку середнього заробітку матеріальна допомога за сімейними обставинами, виплата до ювілею, допомога на оздоровлення до відпустки.

Проте під час обчислення середньої зарплати, крім виплат, зазначених у п. 3 Порядку № 100, у фактичний заробіток включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток, зокрема за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо (лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).

Сумарний заробіток, що включає виплати з п. 3 Порядку № 100:
38 400,00 грн  + 2900,00 грн = 41 300,00 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 к. дн. = 355 к. дн.

Середньоденна зарплата:
41 300,00 грн : 355 к. дн. = 116,34 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки в липні 2019 року:
116,34 грн х 24 к. дн. = 2792,16 грн.

Сума відпускних за 10 календарних днів відпустки на дітей у липні-серпні 2019 року:
116,34 грн х 10 к. дн. = 1163,40 грн.

У розрахунковому періоді виплачувалися допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах

Приклад 10

Працівниці надається частина щорічної основної відпустки тривалістю 10 календарних днів із 08.07.2019 р. Розрахунковий період для розрахунку відпускних: липень 2018 року – червень 2019 року.

У розрахунковому періоді працівниці нараховані:

  • зарплата — 38 500,00 грн;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності — 1500,00 грн;
  • допомога по вагітності та пологах — 20 000,00 грн.

Сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю включається в середню заробітну плату згідно з п. 3 Порядку № 100 (також лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403). Окрім того, у середній заробіток включається й сума допомоги по вагітності та пологах (лист Мінпраці від 17.06.2011 р. № 190/13/116-11).

Сумарний заробіток, що включає виплати для розрахунку середньої зарплати для відпускних:
38 500,00 грн + 1500,00 грн + 20 000,00 грн = 60 000,00 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 к. дн. = 355 к. дн.

Середньоденна зарплата:
60 000,00 грн : 355 к. дн. = 169,01 грн.

Сума відпускних за 10 календарних днів щорічної відпустки:
169,01 грн х 10 к. дн. = 1690,10 грн.

У розрахунковому періоді працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років

Приклад 11

Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, що закінчується у червні 2019 року (у зв’язку з досягненням дитиною трирічного віку). Не виходячи на роботу, вона подає заяву про надання їй оплачуваної щорічної відпуски тривалістю 5 календарних днів. Оклад за її посадою згідно зі штатним розписом на дату оформлення відпустки становить 4000,00 грн.

У разі якщо протягом розрахункового періоду працівник не мав заробітку не зі своєї вини, у тому числі знаходився у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, то відповідно до п. 4 Порядку № 100 середня заробітна плата розраховується, виходячи з установлених за його посадою в штатному розписі на момент проведення розрахунку тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Отже, оскільки попередні три роки працівниці не нараховувалася заробітна плата, визначення сумарного заробітку для обчислення середньої зарплати відбувається в такий спосіб: установлений їй оклад на дату виходу з відпустки для догляду за дитиною помножують на 12 місяців розрахункового періоду, що передують події (із червня 2018 року по травень 2019 року).

Сумарний заробіток становитиме:
4000,00 грн х 12 міс. = 48 000,00 грн.

Кількість календарних днів розрахункового періоду:
365 к. дн. – 10 к. дн. = 355 к. дн.

Так, середньоденна заробітна плата становитиме:
48 000,00 грн : 355 к. дн. = 135,21 грн.

Сума відпускних за 5 календарних днів щорічної відпустки:
135,21 грн х 5 к. дн. = 676,05 грн.

Обчислення відпускних суміснику

Приклад 12

Працівник трудиться на підприємстві за сумісництвом на умовах неповного робочого дня більше року й отримує оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 2000,00 грн. У липні 2019 року йому надається відпустка тривалістю 24 календарних дні.

Робота за сумісництвом не тягне за собою жодних обмежень обсягу трудових прав працівника (ст. 56 КЗпП). Тож розрахунок відпускних проводимо у звичному порядку.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться за основним місцем роботи та за сумісництвом окремо (лист Мінпраці від 06.09.2007 р.№ 554/13/155-07).

Розрахунковий період для визначення суми відпускних: 01.07.2018 р. – 31.06.2019 р.

Сумарний заробіток за 12 календарних місяців:
2000,00 грн х 12 = 24 000,00 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 к. дн. = 355 к. дн.

Середньоденна заробітна плата:
24 000,00 грн : 355 к. дн. = 67,61 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні липня:
67,61 грн х 24 к. дн. = 1622,64 грн.

Обчислення відпускних у разі підвищення посадових окладів

Приклад 13

Працівникові надається основна щорічна відпустка тривалістю 24 календарних дні у червні 2019 року за відпрацьований на підприємстві робочий рік. Посадовий оклад у 2018 році становив 4000,00 грн згідно зі штатним розписом. З 01.01.2019 р. усім працівникам підприємства підвищено посадові оклади на 30%, і він становить 5200,00 грн. Підприємство коригує заробіток для розрахунку відпускних при підвищенні посадових окладів згідно п. 10 Порядку № 100.

Розрахунковий період для розрахунку відпускних: 01.06.2018 р. – 31.05.2019 р.

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення (п. 10 Порядку № 100).

Зауважте! На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати й інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Коефіцієнт, на який необхідно коригувати виплати, включені в заробіток для обчислення середньої зарплати, розраховується шляхом ділення тарифної ставки (окладу), установленого працівнику після підвищення, на тарифну ставку (оклад), яку він мав до підвищення (лист Мінпраці від 03.08.2005 р. № 18-441-1).

Розрахунок відпускних наведено в таблиці.

Табл. Розрахунок посадових окладів для оплати часу відпустки

Місяці розрахункового періодуНараховано за розрахунковий період, грнКоефіцієнт підвищенняРозрахунокСумарний скоригований заробіток
Червень–грудень 2018 р.28000,00 (4000,00 грн х 7)1,3 (5200,00 грн : 4000,00 грн)28 000,00 х 1,336 400,00
Січень–травень 2019 р.26 000,00 (5200,00 грн х 5)126 000,0026 000,00
Усього:54 000,00хх62 400,00

Таким чином, середньоденна зарплата становитиме:
62 400,00 грн : 355 к. дн. = 175,77 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні червня:
175,77 грн х 24 к. дн. = 4218,48 грн.

Зверніть увагу! У випадку коли в розрахунковому періоді або періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, на підприємстві відбулося підвищення тарифних ставок (окладів) лише окремій категорії працівників, коригування заробітку під час обчислення відпускних не провадиться.

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба 

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.