Лист № 162 від 17.06.2020р., надає інформацію про звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до профільного Комітету ВРУ проти законопроекту 3515 (щодо ревізії статті 61 освітянського закону).

 

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до профільного Комітету ВРУ проти законопроекту 3515 (щодо ревізії статті 61 освітянського закону).

Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до профільного Комітету з приводу законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення» (реєстр. № 3515 від 20.05.2020), внесеного народними депутатами України Г.М. Третьяковою, В.О. Струневичем та іншими.

Законопроектом зокрема передбачаються зміни до статті 61 закону «Про освіту», якими пропонується встановити, що найнижчий посадовий оклад педпрацівника має відповідати 4 мінімальним посадовим окладам, встановленим на 1 січня року для відповідної категорії працівниківзамість норми про його встановлення в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Пропонується також доручити Кабінету Міністрів України забезпечити поетапну реалізацію цієї норми до 2023 року, 

Згідно зі змінами мінімальний розмір посадового окладу на 1 січня календарного року для відповідної категорії працівників встановлюється Урядом в межах фінансових можливостей.

Профспілка висловлює категоричний протест внесенню цих змін до статті 61 Закону України «Про освіту», як таких, що звужують права педагогічних і науково-педагогічних працівників на рівень оплати праці, що заборонено статтею 22 Конституції України. Про неприпустимість таких змін йшлося в листах Профспілки при розгляді законопроекту ще під час його розробки Мінсоцполітики за дорученням колишнього Прем’єр-міністра України О. Гончарука, а також до його офіційного подання на розгляд Верховної Ради України за реєстраційним № 3515 від 20.05.2020.

Норма статті 61 закону «Про освіту» про встановлення розміру посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі 3 мінімальних заробітних плат стала компромісом замість державної гарантії про встановлення середнього розміру посадових окладів педагогічних працівників на рівні середньої, а науково-педагогічних – не нижче подвійної заробітної плати працівників промисловості, передбаченої статтею 57 попередньої редакції закону «Про освіту», проти скасування якої засвідчили своїми особистими підписами понад 640 тисяч освітян у 2017 році.

Тому Профспілка наполягає на збереженні норми частини 2 статті 61, стосовно встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. При цьому наголошує на необхідності прискорення реалізації цих норм, що доцільно внесенням змін Прикінцевих та перехідних положень закону «Про освіту», доручивши Кабінету Міністрів України забезпечити їх реалізацію до 2021 року.

Внесено також низку зауважень щодо змін до КЗпП, законів «Про оплату праці», «Про прожитковий мінімум», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», зокрема щодо неприпустимості встановлення ще одного такого показника, як мінімальний розмір посадового окладу на 1 січня календарного року для відповідної категорії працівників, який визначатиметься Урядом в межах фінансових можливостей. Для працівників виробничої сфери – його пропонують в розмірі не меншому за 50% мінімальної заробітної плати, визначеної відповідно до закону, що є також неприпустимим.

Не підтримуються наміри внести зміни до відповідних статей законів України, що регулюють оплату праці працівників національних служб, бюро, агентств, комісій, офісів, палат, інших передбачених законопроектом організацій щодо встановлення розмірів посадових окладів працівникам цих державних структур в розмірі, що дорівнює 50-25 розмірам мінімального розміру посадового окладу, встановленого на 1 січня календарного року для відповідної категорії працівників. Наголошено, що оплата праці всіх працівників, які отримують заробітну плату з державного бюджету, має бути співрозмірною та здійснюватися на загальних підставах, без встановлення для деяких категорій працюючих діапазону розміру посадового окладу, що у десятки разів перевищує мінімальний посадовий оклад працівника, як це передбачається змінами до низки законів. Для прикладу найвищий посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою не сягає навіть 5 розмірів прожиткових мінімумів.

Профспілка закликала народних депутатів України, членів Комітету дослухатися до позиції освітян і під час розгляду та голосування законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення» № 3515 від 20.05.2020, не допустити змін до частини 2 статті 61 Закону України «Про освіту» про встановлення найнижчого посадового окладу педпрацівника в розмірі 4 посадових окладів працівника 1 тарифного розряду, визначених Урядом у ручному режимі в межах фінансових можливостей, замість гарантії про встановлення його на рівні трьох законодавчо встановлених мінімальних заробітних плат, прискоривши механізм реалізації цих законодавчих норм.

Звернення додається.

Голова МК профспілки                                                       О. Дзюба

Завантажити (PDF, 210KB)

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.