Лист № 172 від 16.08.2021р., надає інформацію щодо правил виплати заробітної плати.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо правил виплати заробітної плати.

           Заробітна плата, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та військовий збір (ВЗ) — усі ці платежі доведеться сплатити роботодавцю, у якого працівники працюють на умовах трудового договору.

У той же час, під час виплати заробітної плати доводиться платити 18% ПДФО, 22% ЄСВ та 1,5% ВС.

Мінімальні розміри заробітної плати

Мінімальна заробітна плата — це мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 3 Закону України «Про оплату праці»).

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

На даний момент мінімальна заробітна плата в Україні складає 6000,00 грн. (ст. 8 Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік»).

Тобто, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю на умовах повного робочого часу, повинні щомісяця нараховувати та виплачувати своїм працівникам, як мінімум, 6000,00 грн.

За недотримання цього правила, станом на липень 2021 року, передбачений штраф у сумі 12 000,00 грн. (ст. 265 КЗпП).

У погодинному розмірі мінімальна заробітна плата з 1 січня 2021 року складає 36,11 грн. (ст. 8 Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік»).

Фактично відпрацьований час відображається у табелях обліку робочого часу, форма якого затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.08.2008 року № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці».

Періодичність та порядок виплати заробітної плати

Заробітна плата повинна виплачуватися:

  • у робочі дні;
  • двічі на місяць;
  • з проміжком часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;
  • не пізніше семи днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата.

Інакше кажучи, закон зобов’язує роботодавців здійснювати оплату праці не одним платежем по закінченню відпрацьованого місяця, а гарантує отримання авансу перед виплатою всієї суми (ст. 115 КЗпП та ст. 24 ЗУ «Про оплату праці»).

Якщо дата виплати збігається з вихідним днем, то відповідно до ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується напередодні вихідного дня.

При цьому, розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Звертаємо увагу, що ще у 2010 році тодішнє Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 09.12.2010 р. № 912/13/155-10 наголошувало, що навіть за заявою працівника виплата заробітної плати один раз на місяць є порушенням законодавства про оплату праці.

Крім цього, у ст. 265 КЗпП передбачено штраф за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (на даний час 18 000,00 грн.)

Оподаткування заробітної плати

При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен утримувати (відраховувати) по кожному працівнику податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%.

Тобто, «чиста» заробітна плата видається за мінусом цих податків.

Також, кожний роботодавець зобов’язаний нараховувати і сплачувати до бюджету єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22% від нарахованої заробітної плати (ст. ст. 7–8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

ЄСВ не входить до системи оподаткування та сплачується з метою забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (лікарняний, нещасний випадок на виробництві, пенсійне страхування тощо).

Чи можна усім співробітникам виплачувати однакову заробітну плату?

Відповідаючи на це запитання, слід згадати, що у кожного роботодавця повинен бути штатний розпис із зазначенням посад, чисельності персоналу та окладів за кожною посадою (лист Міністерства соціальної політики України від 25.04.2013 р. № 336/13/155-13).

Оклад — це основна частина заробітної плати, що являє собою винагороду за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Додатково до окладу можуть виплачуватися доплати, надбавки, премії, заохочувальні та компенсаційні виплати (ст. 2 Закону України «Про оплату праці»). Усі ці виплати і складають заробітну плату.

Ч. 2 ст. 94 КЗпП передбачено, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і максимальним розміром не обмежується.

Тобто, якщо у штатному розписі будуть зазначені посади: директор, заступник директора, головний бухгалтер, юрист, помічник юриста, секретар, і у всіх цих посад буде однаковий оклад, то це суперечитиме ч. 2 ст. 94 КЗпП.

При визначенні окладу потрібно враховувати кваліфікацію кожного працівника посадові обов’язки, відповідальність та інші фактори.

Повідомлення працівника про розміри оплати праці брутто/нетто

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про оплату праці» при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про:

  • загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат (брутто);
  • розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;
  • суму заробітної плати, що належить до виплати (нетто).

Як уже зазначалося, заробітна плата може складатися з окладу, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Крім цього, з нарахованої суми заробітної плати роботодавець сплачує описані вище податки.

Тому, сума нарахованої заробітної плати та сума виплаченої заробітної плати завжди буде відрізнятися.

З метою уникнення маніпуляцій з боку роботодавців, закон зобов’язує чітко інформувати працівника про усі види виплат та відрахувань.

Водночас, Міністерство соціальної політики України у листі від 20.10.2017 р. № 262/0/101-17 звертає увагу, що «чіткої форми (виду) повідомлення про розмір заробітної плати нормативно-правовими актами не встановлено. Як правило, на підприємстві працівнику при виплаті заробітної плати надається розрахунковий лист про дані щодо сум, які належать до виплати працівнику, та відрахувань з них».

У зв’язку з цим, рекомендуємо на внутрішньому рівні підприємства розробити та заповнювати на кожній виплаті по кожному працівнику типову форму документа, який буде містити відомості про види оплати, суми нарахувань, види утримань, суми утримань та кінцеву суму, яка підлягає виплаті.

Джерело: ЛІГА ЗАКОН

Голова МК профспілки                                                             О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.