Лист № 171 від 16.08.2021р., надає інформацію щодо порядку оплати праці вчителя при переході на іншу посаду.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо порядку оплати праці вчителя при переході на іншу посаду.

            За педпрацівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігають присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації (п. 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930, далі — Типове положення). Вказану норму застосовують також при довантаженні працівника годинами на іншій посаді.

Саме до компетенції керівника закладу загальної середньої освіти належить право встановлювати посадовий оклад працівнику при прийомі його на роботу, при переведенні з однієї посади на іншу, а також при довантаженні годинами на іншій посаді.

Підвищують ставки зарплати за звання, присвоєні за наслідками атестації, лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання (п. 24 Інструкції № 102). При переході працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, доплату за звання зберігають до чергової атестації.

В МОН у листі від 19.10.2020 р. № 4/3537-20 звернули увагу, що Типове положення не змінило порядок виплати вчителям підвищених посадових окладів (ставок зарплати) за педагогічні звання та не містить норми, яка давала б підстави для відмови вчителю у нарахуванні доплат за педагогічне звання.

Педагогічне звання, присвоєне вчителю, який викладає кілька навчальних дисциплін, поширюється на все навчальне навантаження. Атестують такого вчителя у порядку, встановленому п. 3.25 Типового положення, тобто вчитель атестується з предмета, який він викладає за спеціальністю.

Голова МК профспілки                                                      О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.