Лист 19.04.2023 № 122 надає інформацію про оновлений Закон України «Про колективні угоди та договори».

Головам ППО

                Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про оновлений Закон України «Про колективні угоди та договори».

               Президент України Володимир Зеленський підписав Закон від 23 лютого 2023 року № 2037 «Про колективні угоди та договори» (законопроект № 7628). Цей Закон є євроінтеграційним та має на меті підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин та посилення захисту прав працівників і роботодавців. Він передбачає розширення суб’єктного складу сторін колективних переговорів, що дозволить залучити до соціального діалогу і новостворені профспілки. Зокрема, на галузевому рівні: в колективних переговорах зможуть брати участь нерепрезентативні представники, які укладають галузеві угоди обмеженої дії. У свою чергу, на рівні підприємства, установи чи організації право на укладення колективного договору матимуть всі без винятку  працівники і роботодавці, зокрема фізичні особи.

Також Законом визначається порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у випадках, коли він зобов’язаний враховувати положення угод різного рівня (територіального, галузевого, локального тощо) та встановлюється взаємозв’язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівня.

Крім того, передбачено можливість призупинення й зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів — за згодою сторін та у разі настання форс-мажорних обставин (перелік яких зазначено в договорі) та приєднання до сторін угод і договорів нових суб’єктів.

Закон «Про колективні угоди та договори» узгоджується з положеннями Європейської соціальної хартії, а також директив 23 та 533 ЄС. У процесі розробки він був узгоджений сторонами соціального діалогу (профспілками і роботодавцями) та експертами Міжнародної організації праці.

Цей Закон набере чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень, що набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Голова МК профспілки                                                       О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.