Лист № 199 від 09.09.2020р., надає інформацію про роз’яснення МОН щодо питання кого зараховувати в штат школи асистента вчителя чи асистента дитини.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про роз’яснення МОН щодо питання кого зараховувати в штат школи асистента вчителя чи асистента дитини.

Інклюзивний клас — це клас у закладі загальної середньої освіти, в якому серед інших учнів навчаються одна, дві або три дитини з особливими освітніми потребами. Для роботи в такому класі в штат школи вводять асистента вчителя. МОН в Інструктивно-методичних рекомендаціях щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (додаток до листа МОН від 31.08.2020 № 1/9-495) інформує, що асистент вчителя та асистента учня (дитини) виконують різні функції та мають різні обов’язки.
Асистент вчителя — це педагогічний працівник («Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 № 963).
На посаду асистента вчителя приймають осіб, які:
• мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію;
• вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства);
• моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки (ст. 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX; далі — Закон про повну середню освіту)
Асистента вчителя приймають на роботу за трудовим договором відповідно до вимог Закону про повну загальну середню освіту та законодавства про працю. Коли асистент вчителя державного і комунального закладу загальної середньої освіти досягнув пенсійного віку та отримує пенсію за віком, він продовжує працювати за строковим трудовим договором.
Перелік посадових обов’язків асистента вчителя визначає посадова інструкція, затверджена керівником закладу освіти.
Асистент вчителя здійснює організаційну, діагностичну, прогностичну та консультативно-комунікативну роботу, в т.ч. під час дистанційного навчання.
Асистент вчителя складає річний план своєї роботи, підвищує кваліфікацію та проходить атестацію у порядку, визначеному «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників», затвердженим наказом МОН від 06.10.2010 № 930. За цією посадою кваліфікаційні категорії не передбачені.
Відповідно до Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, асистенту вчителя закладу загальної середньої освіти встановлюються 10-12 тарифні розряди. При встановленні тарифного розряду враховують освітній рівень працівника, професійну компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
За роботу в інклюзивних класах (групах) встановлюють доплату у 20% за години безпосередньої роботи в інклюзивних класах (групах). Оскільки цю посаду вводять для роботи в інклюзивному класі — доплату встановлюють на весь час роботи асистента вчителя.
Педагогічне навантаження асистента вчителя у закладі загальної середньої освіти становить 25 годин на тиждень.
Посаду асистента вчителя вводять з розрахунку одна ставка на один інклюзивний клас («Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти» затверджені Наказом МОН від 06.12.2010 № 1205).
Асистент учня (дитини) — не педагогічний працівник. Його діяльність регламентує частина сьома статті 26 Закону про повну загальну середню освіту.
Асистентом учня може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. Він може бути присутній під час уроків та позакласної роботи, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні дитини в школі тощо.
Відповідно до рекомендацій МОН, асистент учня може бути лише допущеним до освітнього процесу, його не призначає на посаду керівник закладу освіти.
Асистент учня зобов’язаний пройти медичний огляд перед початком роботи в школі.
Керівник закладу повинен поінформувати асистента учня про:
• дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
• дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Голова МК профспілки О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.