Лист № 201 від 13.09.2021р., надає інформацію про порядок отримання відпустки при народженні дитини.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про порядок отримання відпустки при народженні дитини.

 

            Народження дитини — не лише велика радість для її батьків, а й велика відповідальність. Кожен член родини намагається долучитися до догляду за малюком. І на сьогоднішній день цей привілей належить не лише матері новонародженої дитини, яка з перших хвилин її життя знаходиться поруч, а й батьку, який отримав рівні можливості для догляду за малюком.

Відповідно до ч. 3 ст. 51 Конституції України, сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Незважаючи на закріплені рівні права між подружжям, довгий час існувала дискримінаційна позиція щодо неможливості чоловіка отримати відпустку для догляду за дитиною до моменту виходу матері з декрету.

9 травня 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», який визначає можливість отримати відпустку для догляду за дитиною як матері, так і батьку.

На особливу увагу заслуговує новий вид відпустки, який може надаватися батьку та іншим родичам (бабі, діду, іншим повнолітнім родичам дитини) — відпустка при народженні дитини. 7 липня 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання такої відпустки.

Хто може отримати відпустку при народженні дитини?

Отож, відповідно до статті 3 вищезгаданого Порядку, право на таку відпустку мають:

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком) — брат чи сестра.

В яких часових межах можна використати відпустку при народженні дитини та скільки вона має тривати?

Перш за все, варто зазначити, що така відпустка надається одноразово, її можна використати не пізніше 104-го дня з дня народження дитини. Тривалість відпустки також визначена Порядком та має тривати не більш як 14 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів. Граничний строк виплати заробітної плати працівникам за час відпустки не може перевищувати трьох днів з дня її початку.

Важливо, що цей вид відпустки не може бути розподілений на частини та не підлягає грошовій компенсації. А у разі народження двох чи більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.

Який алгоритм дій для бажаючих її отримати?

Щоб отримати відпустку при народженні дитини потрібно надати заяву за місцем роботи про надання відпустки, а також необхідні документи, вказані у Порядку про надання відпустки при народженні дитини:

  • якщо особа є чоловіком, дружина якого народила, то він повинен пред’явити або документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб;
  • якщо особа є батьком дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, надаватися повинні документ, необхідний при народженні дитини, або свідоцтво про народження дитини, довідку про реєстрацію місця проживання;
  • баба, дід або інший повнолітній родич дитини, батько (матір) якої є одиноким (одинокою), повинні пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтво про народження дитини, а також заяву одинокого (одинокої) батька (матері), в якій засвідчується невикористання ним такої відпустки та зазначається особа, яка здійснюватиме догляд за дитиною.

Слід зауважити, що для підтвердження статусу «одинокого батька» мають подаватися свідоцтво про смерть матері дитини або рішення про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою чи оголошення померлою. Статус «одинокої матері» підтверджується копією витягу з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини, чи довідки про народження із зазначенням.

Окрему увагу слід звернути особам при зміні місця роботи: працівник, який протягом трьох місяців з дня народження дитини, був звільнений та працевлаштований на ін. підприємство (установу, організацію) чи до фізичної особи, яка використовує найману працю, до заяви про надання відпустки повинен додати також довідку про її невикористання на попередньому місці роботи.

Голова МК профспілки                                                                   О. Дзюба

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.