Лист № 206 від 14.09.2020р., надає інформацію щодо створення Центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації методичних кабінетів та оплати праці методистів .

Головам ППО

             Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо створення Центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації методичних кабінетів та оплати праці методистів.

      Відповідно до пункту 3 Положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672, у своїй діяльності центр керується зокрема цим Положенням. Пунктом 7 Положення передбачено, що основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

      Перелік завдань, які покладено на Центр, передбачено у пункті 8 Положення, а також виписано, що Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

      Пунктом 6 Положення встановлено, що засновник розробляє та затверджує установчі документи центру відповідно до вимог законодавства. Однак, виходячи з вимог пункту 8 Положення перелік завдань відповідного центру не може виходити за межі, передбачені цим пунктом.

      Відповідно до пункту 4 Положення Центр утворюється органом місцевого самоврядування. Передбачено, що сільські, селищні, міські ради можуть утворювати центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад». Однак пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», окрім органів місцевого самоврядування, доручено створення районних, міських (районних у містах) центрів професійного розвитку педагогічних працівників також місцевим державним адміністраціям. Установлено також, що їх створення має відбуватися шляхом реорганізації науково-методичних (методичних) установ (центрів, кабінетів).

     Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється або в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Тобто такі види реорганізації юридичних осіб, як поділ, перетворення, не забороняють функціонування методичних установ.

     Відповідно до статті 75 Закону України «Про освіту» методичне забезпечення освіти здійснюють, зокрема, методичні установи, які можуть реалізовувати функції, передбачені законодавством та їх установчими документами. Частиною 3 цієї статті передбачено, що особливості розроблення та затвердження методичного забезпечення освіти для окремих рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами. Зокрема частиною 3 статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюється відповідно до статті 75 Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Статтею 5 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено, що систему дошкільної освіти становлять й методичні установи. Їх функціонування та завдання передбачено статтями 22, 25 та 26 цього закону.

  Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 № 1119, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1239/15930, який нині є чинним. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету (центру) визначено у розділі III Положення.

  Відповідно до примітки 2 до пункту 13 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, посадові оклади методистів районних і міських навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) підвищуються на 10% ставки заробітної плати викладача вищої категорії.

Підвищену оплату іншим методистам, зокрема методичних служб об’єднаних територіальних громад, доцільно забезпечувати шляхом встановлення надбавки за престижність педагогічної праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 у максимальному 30% розмірі, як це передбачено для всіх педагогічних працівників також пунктом 6.3.20 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 року. Крім того, можуть бути встановлені надбавки за творчі досягнення та складність у роботі відповідно до підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 та підпункту 2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 № 557 у розмірі до 50% посадового окладу.

 

Голова МК профспілки                                                                    О. Дзюба

 

 

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.