Лист 21.03.2024 № 92 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Державної служби якості освіти України чи є обов’язковим проходження курсу підвищення кваліфікації для новопризначеного керівника закладу позашкільної освіти.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію Управління Державної служби якості освіти України чи є обов’язковим проходження курсу підвищення кваліфікації для новопризначеного керівника закладу позашкільної освіти.

Актуальність підвищення кваліфікації новопризначених керівників закладів позашкільної освіти зумовлена потребами та вимогами сьогодення, адже вдосконалення управлінської компетентності сприятиме їхньому професійному та особистісному розвитку в умовах соціальних трансформацій.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (далі – Постанова) керівник закладу позашкільної освіти, який вперше призначений на відповідну посаду проходить підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи.

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників (п. 9 Постанови).

Документ про проходження підвищення кваліфікації повинен відповідати п. 13 Постанови. Звертаємо увагу на те, що перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на вебсайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі.

Орієнтовний план підвищення кваліфікації оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті (у разі відсутності вебсайту закладу освіти – на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року (ст. 30 Закону України «Про освіту»).

Обираючи курси підвищення кваліфікації необхідно обов’язково  враховувати відповідність обраного курсу сучасним вимогам щодо форм, методів, технологій і засобів управлінської діяльності. При цьому брати до уваги специфіку саме керованого закладу позашкільної освіти.

Для успішного функціонування закладу позашкільної освіти результатом підвищення кваліфікації керівника повинно стати, зокрема:

???? готовність відповідати на соціокультурні та освітні виклики сьогодення;

???? впроваджувати сучасні освітні інновації;

???? управляти освітніми процесами закладу на засадах свободи, демократії, творчості.

Саме керівник має бути не просто адміністративним менеджером свого закладу освіти, а головним амбасадором системних змін, які надихатимуть та організовуватимуть свої колективи до рішучих дій, які приведуть до покращення якості навчання, запровадження інноваційних технологій в освіті та підготовки нових поколінь українців до успішного життя.

Додатково:

✅ Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» ???? https://sqe.gov.ua/…/postanova-kabinetu-ministriv…/

 ✅Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти, затверджені наказом  Державної служби якості освіти України від 29.09.2021 № 01-11/66 ???? http://surl.li/cjqpa

 

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.