Лист 21.03.2024 № 94 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел чи має право педагог видаляти батьків здобувачів освіти із груп Viber, Telegram і т.д.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію юриста Лілії Орел чи має право педагог видаляти батьків здобувачів освіти із груп Viber, Telegram і т.д.

              Педагог не зобов’язаний створювати та вести батьківські чати, якщо це прямо не передбачено його посадовою інструкцією. Але реалії сьогодення вимагають активної комунікації педагогів із іншими учасниками освітнього процесу. І тому, відповідно, педагогічні працівники комунікують із здобувачами освіти та їхніми законними представниками, використовуючи  різні засоби електронної комунікації.

Відповідно до ч.3 ст.22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися принципів дитиноцентризму та ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА у відносинах з учнями та їхніми батьками.  В основі педагогіки партнерства лежить   спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.

Керуючись ч. 3 ст. 55 Закону України «Про освіту» БАТЬКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОВАЖАТИ гідність, ПРАВА, свободи і законні інтереси дитини та ІНШИХ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Враховуючи вимоги законодавства та з метою уникнення непорозумінь між батьками, педагог створюючи чати спілкування, має чітко окреслити правила комунікації, наприклад:

✅яка інформація висвітлюватиметься в чаті;

✅часові межі спілкування (педагог має захищати кордони свого комунікативного ресурсу);

✅всі учасники групи мають пам’ятати про негативні наслідки розпалювання конфліктів;

✅може запровадитися правило «Покарання за порушення правил комунікації – тимчасове видалення з чату та ін.»;

✅також обирається стиль спілкування – односторонній чи двосторонній. Тобто, в Telegram є можливість надсилати повідомлення лише вчителю без можливості батькам відповідати або голосувати і т.д.

Якщо правила комунікації не окреслені на початку створення групи, вони можуть бути створені протягом існування чату.

Отже, керуючись вищевикладеним:

  1. Педагог не зобов’язаний створювати групові чати з батьками здобувачів освіти. Але педагог має право на ведення спільної комунікації із законними представниками учнів, вихованців. Реалізовуючи таке право, він має керуватися принципом ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА, тобто поважати інтереси кожного учасника групи. 
  2. Батьки здобувачів освіти відповідно до вимог законодавства мають обов’язок поважати законні інтереси інших учасників освітнього процесу. Тобто, поважати професійні та особисті права та інтереси педагогічних працівників.
  3. Таким чином, педагогічні працівники і законні представники здобувачів освіти, маючи взаємні  вимоги законодавства поважати інтереси всіх учасників освітнього процесу, можуть створювати відповідні правила взаємодії. Педагогічний працівник має право тимчасово обмежити можливість спілкуватися в груповому чаті одному чи кільком із батьків, попередньо повідомивши про таке правило. Обмеження у спілкуванні має бути наслідком грубого порушення правил комунікації. 

Голова МК профспілки                                      Олександр ДЗЮБА

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.