Лист 21.11.2022 № 303 надає інформацію щодо призупинення трудового договору.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо призупинення трудового договору.

              Поняття призупинення трудового договору (далі — ТД) є новим в українському законодавстві і фактично виникло з прийняттям Закону від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136). Згодом Законом від 01.07.2022 р. № 2352-IX (далі — Закон № 2352) в статтю 13 було внесено зміни. Призупинення дії ТД передбачає дві ключові умови, пов’язані зі збройною агресією проти України. По-перше, це роботодавець має тимчасово втратити можливість забезпечувати працівника роботою. По-друге, працівник, своєю чергою, не повинен мати змогу виконувати свою роботу. Тобто мають бути виключені можливості обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені ТД. При недотриманні хоча б однієї з цих умов призупинення ТД неможливе. Наприклад, якщо в компанії відсутнє фінансування — це не є підставою для призупинення ТД, адже йдеться саме про неможливість компанії забезпечити працівників роботою (наприклад, як відсутність виробничих потужностей або організаційних можливостей через бойові дії). Також призупинення дії ТД не є підставою для припинення трудових відносин. Тобто, наприклад, у такий період можливо проводити звільнення.

Строк призупинення дії ТД

Дію трудового договору можна призупинити не більш ніж на період воєнного стану. Працедавець може прийняти рішення скасувати призупинення дії ТД раніше — наприклад, якщо в обох сторін, компанії та працівника, з’являється можливість відновити роботу. В такому разі роботодавець має повідомити співробітника про необхідність повернутися до виконання обов’язків за 10 календарних днів до відновлення дії ТД.

До кого не може застосовуватися призупинення дії ТД

До керівників та заступників керівників держорганів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади. Також у законі прописано, що таке рішення не може бути прихованим покаранням. Якщо роботодавець оформлює наказ (розпорядження) про призупинення дії ТД, укладеного з посадовими особами держорганів та органів місцевого самоврядування, то він має подавати його для погодження до місцевої військової адміністрації.

Оформлення призупинення дії ТД

Щоб оформити призупинення дії ТД, роботодавець має видати відповідний наказ (розпорядження). В ньому необхідно зазначити інформацію про причини призупинення, зокрема — про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки. А також інші важливі умови: спосіб обміну інформацією, строк призупинення, кількість, категорії і ПІБ працівників, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта відповідних працівників, умови відновлення дії ТД.

Докладніше варто зупинитися на пункті «спосіб обміну інформацією», що має бути зазначений у наказі (розпорядженні) — тобто як повідомити працівника або роботодавця про призупинення. Це можна зробити у будь-який доступний спосіб, зокрема:

  • Засобами електронного зв’язку з обов’язковим накладенням ЕЦП або КЕП. Для цього між роботодавцем та працівником має бути підписаний трудовий договір (бажано — індивідуальний), де зазначені такі засоби зв’язку. В іншому випадку є ризик непорозумінь і конфліктів — наприклад, якщо працівник доведе, що не отримував певні попередження на адресу корпоративної пошти через обмежений доступ тощо.
  • Засобами поштового зв’язку, тобто у паперовій формі з підписом автора документа.
  • За допомогою особистого вручення працівником заяви, а роботодавцем — наказу (розпорядження) під підпис.

Обирати способом обміну інформацією месенджери не варто, оскільки судова практика в цьому питанні є неоднозначною, деякі суди не визнають повідомлення в месенджерах офіційними. Також варто взяти до уваги, що месенджери можуть мати функцію видалення повідомлень для обох сторін комунікації.

Що робити в разі незгоди працівника з наказом (розпорядженням)

Якщо працівник або профспілка за його дорученням не згодні з наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії ТД, цей наказ може бути оскаржений. На такий випадок є чітка процедура. Працівник (або профспілка) може звернутися до Держпраці (або відповідного територіального органу) зі скаргою, викласти суть — чому вважає призупинення дії ТД неможливим. Держпраці може вивчити зміст наказу (розпорядження), підстави для його видання, і за погодженням з військовою адміністрацією — внести роботодавцеві припис про його скасування. Або про усунення порушення законодавства про працю в інший спосіб. Роботодавець має вжити відповідних заходів протягом 14 календарних днів з дня отримання припису. Водночас роботодавець також має право оскаржити припис протягом 10 календарних днів у судовому порядку. Оскільки на виконання припису є лише 14 днів, у суді в такому разі доцільно поставити питання про припинення дії припису Держпраці. Окремо слід згадати про працівників, щодо яких наказ про призупинення дії ТД було видано до 19 липня 2022 року, тобто до внесення в Закон № 2136 змін. Вони також мають право оскаржити наказ (розпорядження), якщо не згодні з його змістом, а Держпраці (або відповідний територіальний орган) — визнати наказ таким, що втратив чинність.

Відшкодування грошових сум за час призупинення дії ТД

Згідно зі ст. 15 Закону № 2352, грошові суми, пов’язані з трудовими відносинами та втрачені внаслідок збройної агресії проти України, будуть відшкодовуватися за рахунок коштів держави-агресора. А також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України (зокрема, міжнародних) та інших джерел, передбачених законодавством. Порядок відшкодування має бути розроблений Кабінетом Міністрів України впродовж трьох місяців із дати набуття чинності закону.

Чи можливе призупинення дії ТД, якщо в місті не ведуться бойові дії? 

Неможливе, якщо не дотримується хоча б одна з ключових умов — тобто працівник може та бажає виконувати роботу, а роботодавець — надавати її.

Чи оплачуються «лікарняні» під час призупинення дії ТД?

Ні, не оплачується. Згідно з Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», допомога по тимчасовій непрацездатності передбачає компенсацію втрати зарплати (доходу) в разі настання страхового випадку. Оскільки під час призупинення дії ТД виплата заробітної плати припиняється, відповідно, втрачається й право працівника на «лікарняні».

Чи враховується період призупинення дії ТД до стажу для щорічної основної відпустки?

Ні, не враховується. Згідно зі ст. 9 Закону «Про відпустки», до стажу зараховуються час, коли працівник не працював, але за ним зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата. У період призупинення дії ТД ці умови не дотримуються.

Чи сплачується ЄСВ під час призупинення дії трудового договору?

Ні, не сплачується. Оскільки під час призупинення дії ТД не виплачується зарплата, а відтак відсутня база нарахування ЄСВ. Стаж працівнику також не нараховується. Можливо, працівник бажає, щоб стаж продовжував нараховуватися і в період призупинення дії ТД. Тоді можна звернутися в Пенсійний фонд України чи Державну податкову службу України за консультацією щодо можливості сплачувати внески на підставі окремо укладеного договору та за наданими реквізитами рахунків. Водночас навіть під час призупинення дії ТД, коли не сплачується ЄСВ, роботодавцю варто вести облік сум — це може знадобитися для отримання відшкодування грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України.

Чи може працівник працювати за сумісництвом під час призупинення дії ТД?

Так, може. Адже в цей період працівник не здійснює трудову діяльність за основним місцем роботи. Проте роботодавця варто повідомити про це в будь-який спосіб (засобами електронного/поштового зв’язку чи заявою особисто, в месенджерах — не бажано).

Як табелювати працівників під час призупинення дії ТД?

У типовій формі № П-5 немає умовного позначення для призупинення ТД, тому можна використовувати позначки «ІН» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо), або «ІВ» (інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами).

Голова МК профспілки                                                          О. ДЗЮБА

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.